LinkedInYouTubeTwitter

Online: Update Deltaplan scholen

Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag in december 2021 hebben we het initiatief genomen voor een Deltaplan scholen. Waarom? Omdat scholen flink moeten worden aangepakt om de leerprestaties van kinderen te verbeteren, de kansengelijkheid te vergroten en de plek waar ze een groot deel van de dag verblijven gezonder en duurzamer te maken. Het liefst zo snel mogelijk.

Image
Deltaplan Scholen

Wat hebben we al gedaan?

Sindsdien hebben we van alles gedaan en ondernomen om te kijken wat nodig is om meer snelheid te maken. Zo hebben we 9 maart 2022 de eerste contouren van het Deltaplan gepresenteerd aan zo’n 100 professionals uit het werkveld en het aangevuld met hun suggesties. TK-advocaten heeft voor ons onderzoek gedaan naar de vraag of een kind recht heeft op een gezonde school. De Argumentenfabriek heeft, samen met een breed samengestelde groep bestuurders en experts, onderzoek gedaan naar betere geldstromen. En we hebben de landelijke politiek en diverse ministeries aangeschreven met het verzoek ook vanuit Den Haag de opgave meer integraal en sneller op te pakken.

Wat gaan we doen?

Tijdens de online bijeenkomst op 22 september 2022 praten we iedereen bij over de resultaten tot nog en bespreken we wat een ieder kan doen om het plan in zijn eigen omgeving en netwerk nog een zetje te geven. En ook wat we landelijk samen kunnen doen. 
Op 6 oktober kunnen spreekt de Tweede Kamer over het Integraal Beleidsonderzoek Onderwijshuisvesting en in de week van 21 november staat de behandeling van de begroting OCW op de agenda. Dat zijn belangrijke momenten, zeker nu voor iedereen duidelijk is dat er op korte termijn flink in de gebouwen moet worden geïnvesteerd en er structureel meer geld nodig is om de gebouwen in de toekomst te onderhouden.

Wie is erbij?

Iedereen is uitgenodigd online aan te schuiven en zijn of haar bijdrage te leveren. Speciaal uitgenodigd zijn bestuurders, managers en professionals in het onderwijs, maatschappelijk vastgoed en wijkontwikkeling. Ook lokale en landelijke politici, medezeggenschapsraden, raden van commissarissen en belangenorganisaties rond kind, onderwijs en wijken zijn van harte welkom. 

Image
Bé Schollema

Gasten aan tafel

De bijeenkomst is online, maar we hebben ook een aantal gasten aan tafel. Eén van die gasten is wethouder Bé Schollema. Hij zat 9 maart 2022 bij de aftrap van het Deltaplan Scholen ook bij ons aan tafel en heeft toen verteld over zijn ervaring met het versneld aanpakken van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. De namen van de andere gasten volgen binnenkort.  

Datum, tijd, locatie

  • donderdag 22 september
  • 10.00 - 11.30 uur
  • online via Teams met gasten aan tafel in de Rooie Cent

  

 

Aanmelden

Wil je er bij zijn? Dan graag hier aanmelden. Dan kan je meteen je vragen en suggesties doorgeven, dan nemen we die mee.

Je kunt op het genoemde tijdstip ook meteen via teams inschakelen

Tip ook je (politieke) vrienden en bekenden over deze bijeenkomst.

 

En zet 8 december 2022 vast in de agenda. Dan hebben we onze jaarlijkse Maatschappelijk Vastgoeddag. Daarvoor aanmelden kan ook al.

 
Image
Aanmelden

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.20
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Open
Organisatie
BOUWSTENEN