LinkedInYouTubeTwitter

Netwerken Beleid & Vastgoed en Vastgoedsturing

Image
Parkhuis Amersfoort

Op woensdag 25 mei 2022 ontmoeten de deelnemers aan de netwerken Beleid & Vastgoed en Vastgoedsturing elkaar op het panorama-dak van het Parkhuis in Amersfoort. Een bijzondere plek in het voormalige ketelhuis (monument) van een gesloopt ziekenhuis, nu stadspark Elisabeth Groen (een bewonersinitiatief). 
 

Het voorzieningenniveau staat zwaar onder druk. Gemeenten kampen met financiële zorgen en er is te weinig geld om alles in stand te houden en te verduurzamen.

Vastgoed dat kan meebewegen

Vanuit verschillende perspectieven (ontmoeten, inclusie, flexibiliteit, betaalbaarheid) wordt gepleit voor meer samenhang en samenwerking tussen cultuur, onderwijs, sport, welzijn en zorg. Groei, krimp en steeds veranderende samenstelling van de bewoners in de dorpen, buurten en wijken vragen om grote flexibiliteit in het voorzieningenaanbod. Vastgoed moet daarin kunnen meebewegen, maar is van zichzelf natuurlijk niet echt beweeglijk.

Een plek voor iedereen

Image
Henk Phillippens en Daphne de Vries

Om die grote en complexe opgave in goede banen te leiden is door de gemeente Zwolle in 2021 een programma maatschappelijke voorzieningen opgesteld. Het thema is: ‘Van ieder een eigen plek, naar een plek voor iedereen’. Niet alle voorzieningen hebben een eigen plek nodig en niet alle plekken hoeven gemeentelijk eigendom te zijn. Wat wel en wat niet en wie daarin welke rol heeft, is door de gemeente Almere in een Kadernota Vastgoed vastgelegd. 

Insteek en aanpak in Zwolle en Almere

Tijdens deze bijeenkomst vertellen Daphne de Vries van Zwolle en Henk Philippens van Almere kort over hun programma en de kadernota. Er is er alle gelegenheid om vragen te stellen. We horen waarom Zwolle en Almere kozen voor deze aanpak en welke dilemma’s er waren? Hoe krijg je de wagen op de rails?

Sturen op beleidsintegratie

Image
Duco Bannink

Vervolgens gaan we met elkaar en met Duco Bannink, universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de VU, in gesprek over hoe je op integrale voorzieningen en bijpassend (flexibel te gebruiken) vastgoed stuurt. Het is hét vraagstuk rond beleidsintegratie en de wijze waarop gemeenten hier vorm en inhoud aan geven. Kunnen we met elkaar één of meer ontwikkelrichtingen formuleren? En wat zijn dan de haakjes waarmee je in je eigen gemeente aan de slag kan?

 

Kortom; naast de praktijk van alledag en leren van elkaar, gaan we ook even boven het vraagstuk hangen. Dat doen we op de bovenste verdieping van het Parkhuis in Amersfoort.

Programma

 • 9.30 uur - ontvangst op het panorama-dak met koffie en thee 
 • 10.00 uur - Welkom en context door Ingrid de Moel
 • 10.15 uur - Integrale voorzieningenplanning door Daphne de Vries
 • 10.45 uur - Vastgoednota door Henk Philippens
 • 11.15 uur - Koffie / thee
 • 11.30 uur - reflectie met Duco Bannink
 • 12.15 uur - vervolg
 • 12.30 uur - lunch

Dag, tijd en locatie

 • woensdag 25 mei 2022
 • 10.00 - 13.00 uur 
 • Parkhuis, Heiligenbergerweg 151, 3816 AJ Amersfoort

 

 

Ben jij er ook bij?  

Dat kan. Deelnemers aan de netwerken Beleid & Vastgoed en Vastgoedsturing kunnen zich hier aan- of afmelden

 

Nog geen lid van het netwerk? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel met 033 - 258 4337. Ook voor meer informatie over het partnership.

Aanmelden

 

Meer informatie

 

Datum
Aantal dagen
0.50
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN