LinkedInYouTubeTwitter

2019 Impressie Jaarbijeenkomst

Verder vooruit in netwerkverband

Jaarbijeenkomst 2019Het Bouwstenen-netwerk kan voorlopig vooruit met de thema’s waarop ook in 2019 is samengewerkt, zo blijkt tijdens haar Jaarbijeenkomst op 28 november 2019.

 

Terwijl het buiten nagenoeg de hele dag regent, wisselt het netwerk die dag haar bevindingen, tools en ideeën uit met wie maar wil. Aanwezig zijn meer dan 250 mensen actief op het gebied van maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

Toon BuitingStappen gezet

Ingrid de Moel van Bouwstenen geeft bij aanvang een beeld van de thema’s waarop het netwerk elkaar in 2019 vooruit heeft geholpen: de informatieplicht, routekaarten, data, digital twins en meer.

 

Toon Buiting van de Radboud Universiteit heeft ervaring met het openbaar maken van energiegegevens en vertelt wat hij daaraan heeft. Roeland van der Zee, wethouder Arnhem, onderschrijft dat nog eens vanuit bestuurlijk perspectief ('waarom niet' is geen voldoende argument, wel dat het vooruit helpt en weinig inspanning kost).

Verbinding gelegd

Meindert SmallenbroekMeindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving bij het Ministerie van EZK, ziet dat hij hier te maken heeft met mensen die echt vooruit willen en moedigt aan vooral met het openbaar maken van het energiegebruik aan de slag te gaan.

 

Marjolein Jansen, de nieuwe directeur van het Kadaster, vertelt over het belang van betrouwbare data voor de energietransitie en ziet daarin ook een mooie rol voor het Kadaster en Vivet weggelegd. De verbindingen tussen lokale en landelijke partijen zijn gelegd.

Aranka SinnemaDuwtje in de rug

Vervolgens vertelt gedragswetenschapper Aranka Sinnema hoe we elkaar een duwtje in de rug kunnen geven. Drie dingen zijn bijzonder relevant; geef elkaar de ruimte voor eigen invulling (keuzevrijheid), kies kleine stappen en zorg voor transparantie. Ze onderstrepen nog eens dat we naast vastgoed en techniek ook vooral gemotiveerde en actieve mensen nodig hebben om de maatschappelijke doelen te realiseren.

 

Opgeladen gaan we tijdens de sessies met elkaar in gesprek over behaalde resultaten, nieuwe inzichten en vervolgstappen. We kunnen nog wel even door met de thema’s waarop we al actief zijn. Er valt nog veel te ontwikkelen. De punten op de samenwerkingsagenda worden onderschreven en verder ingekleurd. Nieuwe punten en accenten zijn toegevoegd.

Verder vooruit

Fridse MobachFridse Mobach bestuurder bij Stichting Carmelcollege verwoordt de verschillende perspectieven van onderwijs en gemeenten die het lastig, maar niet onmogelijk, maken samen richting het gewenste doel te bewegen. Jan Hoek, wethouder in Almere, benadrukt van zijn kant; ‘Keep your eyes on the prize’, zoek de connectie met elkaar en vraag dat ook van de ander. Dat zijn we zeker van plan.

 

Om ook in de toekomst flexibel en wendbaar kennis en ervaringen uit te kunnen wisselen zal het Bouwstenen-netwerk een meer bestendige basis moeten krijgen. Jurriën Brombacher en Dennis Damink, hoofden vastgoed bij Utrecht en Tilburg, lichten dit toe en nodigen iedereen uit hierover verder mee te denken. 

Andries TunruIeder voor allen

Dan is het woord aan Andries Tunru, die ons uitlegt hoe consumentisme ook alweer werkt. Hij komt met een spraakmakende en komische invalshoek over duurzaamheid en is ook bereid zijn principes voor weinig geld te verloochenen.

 

We praten na tijdens de borrel en gaan vervolgens, flink opgeladen met wensen en ideeën, aan de slag met het samenwerkingsprogramma voor 2020; ieder voor zich en allemaal voor de publieke zaak. Dat gaat niet vanzelf, maar wordt vervolgd.

 

Jaarbijeenkomst 2019