Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Maatschappelijk rendement

Op 11 september 2019 komen de netwerken Beleid & Vastgoed, Sportief Vastgoed en Onderwijs bij elkaar voor een bijeenkomst over maatschappelijk rendement en vastgoed. Ook andere gemeentelijke beleidsmedewerkers uit het sociale domein zijn van harte welkom.

De waarom-vraag

Veel gemeenten hebben het beleid dat zij alleen vastgoed hebben als het een beleidsdoel dient. Dat is mooi, maar die doelen veranderen nog wel eens. Beleid is niet statisch. De gemeente Amsterdam zette recent de argumenten om ruimte te reserveren voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen op een rij (herijking huidige beleidsdoelen) en ontwikkelde hiervoor ruimtelijke referentienormen (m2 en schaalniveau). Zij deed dit op basis van ervaring in de eigen stad. Op basis hiervan maken we ter voorbereiding van deze bijeenkomst een meer algemeen bruikbare opzet, op basis van referentienormen uit de Bouwstenen-enquête vorig jaar. Die gaan we bespreken, samen met Marjolein Gerards, projectmanager maatschappelijke voorzieningen bij Amsterdam.

Maatschappelijk rendement

Maar met doelen en meters alleen ben je er nog niet. Je moet jezelf ook de vraag stellen of hetzelfde doel niet beter langs een andere weg kan worden bereikt. Een weg die wellicht meer rendement oplevert (en voor wie?). Voor dit onderdeel kijken we naar de Effectenarena, wat werkt in de wijk en het gedachtengoed van de Instituut voor Publieke Waarden. Hoe zouden we dit kunnen aanvliegen? 

Beleid en planvorming

Tot slot zoomen we in op het proces van beleid- en planvorming. Van reactief, via inter-actief naar pro-actief en faciliterend (vastgoed). Ingrid de Moel van Bouwstenen deelt haar gedachten hierover. Wat betekent dit voor de manier waarop wij ons werk doen en omgaan met bewoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Hoe blijven we zo dicht mogelijk bij de (soms latente en steeds veranderende) maatschappelijke vraag om iets te doen/leveren met maatschappelijk rendement?

 

Een vol programma, maar wel met een frisse blik en nieuwe inzichten weer naar huis. Deze inzichten vertalen we ook naar een korte notitie en een mooie sessie tijdens de Jaarbijeenkomst van Bouwstenen op 28 november in Hilversum.

Datum, tijd en locatie

  • 11 september 2019
  • 14.00 - 17.00 uur
  • De Rooie Cent, Hooglandseweg Zuid 34, Amersfoort

 

 

Ook meedoen?

Deelnemers aan de netwerken Beleid & Vastgoed, Sportief Vastgoed en Onderwijs kunnen gratis deelnemen (wel graag aanmelden). Is je gemeente nog niet aangesloten bij één van deze netwerken dan zijn de kosten € 250,- ex BTW, maar je kunt je ook meteen voor € 750,- voor een netwerk aanmelden. Samen komen we beter en sneller vooruit. 

 

Je kunt je hier aanmelden voor deze bijeenkomst en hier voor een netwerk.

 

En je kunt je ook vast aanmelden voor de Jaarbijeenkomst op 28 november in Gooiland (Hilversum).

 

 

 

Meer informatie

Datum: 
woensdag, 11 september, 2019 - 14:00 tot 17:00
Aantal dagen: 
0.50
Open of besloten: 
Open
Organisatie: 
Bouwstenen (netwerk Beleid & Vastgoed)

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner