aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Vragen aan gemeenten 2018

Vragen

Om in beeld te krijgen waar gemeenten staan met hun vastgoed(management) en dat goed te kunnen faciliteren, hebben we in netwerkverband onderstaande vragen opgesteld.

 

De vragen gaan over de gemeentelijke portefeuille, de verduurzaming, personele en financiële zaken. Ze borduren voort op het gezamenlijke ontwikkelwerk dat we de afgelopen jaren in Bouwstenen-verband hebben verricht. 

 

Eind september 2018 hebben al zo'n 90 gemeenten de enquête ingevuld. Meedoen kan nog steeds. 

 

Benodigde tijd

Met de managementrapportage in de hand kost het beantwoorden van de vragen naar verwachting een klein uurtje. Heeft u de gegevens even niet paraat? Geen nood, de meeste vragen kunt u invullen op basis van schattingen of met  'weet niet'.    

 

Rapport op maat retour

In ruil voor het invullen krijgt u de resultaten van uw eigen gemeente, die van gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners én het landelijk beeld retour. Een mooi document om uw gemeente te vergelijken met andere gemeenten.  

 

Landelijk beeld en verder onderzoek

De resultaten worden zo verwerkt dat individuele gemeenten niet herkenbaar zijn. Ook kunt u ons toestemming geven de ingevulde gegevens al dan niet anoniem met andere onderzoekers te delen, zodat u voor onderzoeken door studenten of bureau's niet steeds dezelfde vragen hoeft te beantwoorden. De gevens worden ook gebruikt voor onderzoek in diverse Bouwstenen-netwerken. De resultaten daarvan worden gepresenteerd tijdens onze jaarbijeenkomst op 4 december 2018 in het WTC in Rotterdam. 

 

Wij verzoeken u de enquête zo spoedig mogelijk in te vullen, zodat ook uw gemeente wordt meegenomen in het landelijk beeld.    

 

Mede namens de VNG alvast dank voor uw bijdrage.

 
1 Start 2 Voorbeeldweergave 3 Compleet
Uw gegevens
Aard en omvang portefeuille

Eigen objecten

Hoe ziet de gemeentelijke vastgoedportefeuille eruit (eigendom gemeente)?

Aantal objecten

Totaal m2 BVO

Objecten van derden

Hoeveel panden/objecten van anderen huurt de gemeente?

Aantal objecten

Totaal m2 VVO

Kwaliteit gebouwen

Technische kwaliteit

Wat is de algemeen onderzochte en vastgestelde conditie van de objecten volgens de NEN2767 als percentage van het totale bezit (globale verdeling)?

%
%
%
%
%
%
%
%

Duurzame kwaliteit: energielabel

Hoeveel procent van het gemeentelijk vastgoed heeft (een globale verdeling volstaat):

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Duurzame kwaliteit: duurzaamheidsmaatregelen

Hoeveel procent van het gemeentelijk vastgoed heeft (een globale verdeling volstaat):

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Duurzame maatregelen: terugverdientijd

Bij hoeveel procent van het gemeentelijk vastgoed zijn (naar schatting) maatregelen getroffen die (een globale verdeling volstaat):

%
%
%
%
Informatiemanagement

Beschikbare informatie

Over welke informatie kan de gemeente (naar schatting) per object beschikken (als percentage van het totaal aantal scholen en ander vastgoed)?

Scholen (%)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Overig vastgoed (%)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Uitvoering
Personeel & organisatie

Personele capaciteit

Hoeveel personele capaciteit is er binnen de gemeente beschikbaar en/of hoeveel geld wordt jaarlijks besteed aan onderstaande rollen in het vastgoedmanagement? Een medewerker kan meerdere rollen hebben; graag de capaciteit over deze rollen verdelen. Ook kunnen medewerkers van andere afdelingen een rol hebben; graag deze erbij zetten. Vastgoedtaken die worden uitbesteed kunnen in de geld-kolom. Zie voor meer informatie ook de Bouwstenen-publicatie 'Rollen in het vastgoedmanagement' en dan met name de achterflap.

In huis (Fte)

Fte
Fte
Fte
Fte
Fte
Fte
Fte
Fte
Fte
Fte
Fte
Fte
Fte

Buiten de deur (in Euro's)

Vastgoedbeleid
Energie & klimaat
Ja Deels Nee Weet niet
Vertaling van energie/klimaatbeleid naar eigen vastgoed
Inzet op duurzame scholen
Eigen vastgoed is gekoppeld aan warmtenetten
Gemeente heeft voorbeeldrol met eigen vastgoed
Een of meerdere panden zijn aangewezen om ervaring mee op te doen
De gemeente zoekt naar opschaling
Huurprijs

Huurprijs

Wat voor type huurprijs berekent de gemeente voor haar objecten (naar schatting, als percentage van het totaal)?

Soort huurprijs

%
%
%
%
%
Begroting & jaarverslagen

Hoeveel wethouders zijn in uw gemeente verantwoordelijk voor:

Aantal

Hartelijk dank voor uw input!

Met het insturen van dit formulier geef ik toestemming aan Bouwstenen om mijn gegevens op te slaan en te gebruiken.

CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde spam-inzendingen te vermijden.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag