LinkedInYouTubeTwitter

1703 Wat moet en wat is goed om te doen

Chefs in Delft

Door treinvertraging en de schoolbel start de Chef-bijeenkomst in Delft wat rommelig. Ook de rest van de dag verloopt anders dan gepland. Maar een ding staat; we worden fantastisch ontvangen door het Delftlandcollege. 

 

Ontwikkelingen
We maken kennis met nieuwe chefs en nemen de diverse ontwikkelprogramma’s in Bouwstenenverband door:

 • Belangrijk om als organisatie goed aangesloten te zijn bij diverse netwerken omdat diverse ontwikkelactiviteiten juist daar plaats vinden.
 • Centrale adresssen voor verhuur en verkoop mogen ook op de kaart Makelpunten.nl. 
 • Bij iedere bijeenkomst willen we kijken of er aanleiding is een spelregel te verbeteren. Hopen dat het zo gaat werken.
 • De actie rond organisatie, rollen en profielen wordt goed ontvangen. Aansluiten bij HR 21 zou goed zijn, maar wel graag concreet blijven. Resultaten uit de diverse netwerken bespreken we na de zomer en dan zoomen we ook in op de rol van de chefs.
 • Ontwikkelingen rond big en open data (voor bezit en voorzieningenplanning) gaan snel. We kunnen daar beter een bewust proces (ontwikkeltraject) van maken, dan dat het ons overkomt.  
 • In Gent is een mooi project te zien (De Krook). Toevallig gaan we die tijdens de studiereis bezoeken.   

 

Wetten
Willem geeft de aftrap rond het thema en daarna praten we in groepen verder. Er komt niet veel concreets uit waarmee we verder kunnen en het wordt ook niet duidelijk hoe dat komt. Het gesprek blijft een beetje hangen in de sfeer van: “het speelt overal, iedereen is er op zijn manier mee bezig en er zijn zoveel regels dat het niet te doen is”. Het voldoen aan wet en regelgeving (= ook een spelregel) lijkt administratief werk; het afvinken van lijstjes.

 

Pas in de middag krijgt het onderwerp meer diepgang, als we het hebben over de leefwereld en de schillen van de systeemwereld daar omheen. Bij ieder ongeluk organiseren we nieuwe regels, waardoor het hele systeem inflexibel en minder uitvoerbaar wordt. Dat lijkt een gegeven waar we mee te dealen hebben, maar wat niet altijd functioneel is. Zo biedt de Wet Bibob geen garantie dat het gebouw bij verkoop een goede nieuwe eigenaar krijgt. Om te voorkomen dat het in criminele handen valt is iets anders (dan informele lijstjes) nodig.  

 

Lunch in DelftLunch en rondleiding
We krijgen een lunch bereid en uitgeserveerd door  leerlingen van Scholengemeenschap Delfland; met liefde en zorg bereid en onverwacht wel vier gangen. Daardoor krijgen we het verhaal van de rondleiding alvast aan tafel en starten we wat later met de rondleiding. 

 

Vastgoed met beleid
Marieke Prins en Ad Holkers presenteren hun column over afstemming beleid en vastgoed; goede verhalen die aan het denken zetten. De colums komen later (ook op de site). Uit de gesprekken komt onder andere naar voren:

 • Marieke Prins aan het woordWe realiseren ons dat we meer op safari moeten. Je krijgt dan andere info die je nooit in een memo leest.
 • Om dezelfde reden zouden we ook meer authentieke verhalen met collega’s kunnen delen (narratieve methode).
 • (Systeem)schillen hebben tot doel de risico’s kleiner te maken en zijn nodig, maar de risico’s zelf zijn onvergelijkbaar (0,8% verkeersdoden per stad, 3% kans op 120 doden).
 • Risico’s zijn nooit geheel uit te sluiten. Dat mag wel meer worden uitgedragen. Meer schillen lost niet altijd iets op.    
 • Organiseer professioneel opdrachtgeverschap aan de beleidskant (als tegenkracht voor de wilde ideeën vanuit vastgoed).
 • Organiseer de afstemming tussen beleid en vastgoed ook op hoog niveau.

 

We stoppen op tijd. Leuk om weer eens op een school te zijn. Ad, bedankt voor het regelen en de gastvrijheid in Delft!

 

 

What's next

 • 10-12 mei Studiereis naar België. Het programma krijgt steeds vastere vormen. Voor wie nog mee wil, aanmelden is nog mogelijk.
 • De volgende bijeenkomst van Chefs staat gepland op donderdag 21 of vrijdag 29 september. Graag vast reserveren. Er volgt nog een mail.
 • En graag allemaal even kijken of de gemeente goed is aangesloten, met name wat betreft nieuwe netwerken zoals onderhoud, juridisch en info-management.   

 

 

 

Meer informatie