LinkedInYouTubeTwitter

1606 Huur- en gebruikscontracten

'Een model is geen contract' is de rode draad van de bijeenkomst over huur- en medegebruik op 27 juni 2016, waar zo'n 25 experts aanwezig zijn. Eerst nadenken dan afsluiten.

 

De praktijk

Juristen, assetmanagers en vastgoedgebruikers treffen elkaar tijdens een expertmeeting over 'Huur- en medegebruik' die op initiatief van Bouwstenen is georganiseerd. Uit de praktijk van scholen en gemeenten worden verschillende casussen behandeld:

  • verhuur van onderwijsvastgoed aan derden (Rotterdam)
  • doorberekenen van duurzaamheidsmaatregelen aan gebruikers (Hilversum)
  • gedoe met multifunctionele accommodaties (Heerlen)
  • leegstandsbeheer met maatschappelijke meerwaarde (Utrecht)

Rode draad

Op de praktijkcasussen wordt onder meer gereflecteerd door de advocaten van Wille Donker en oud directeur van de ROZ Aart Hordijk. In die reflectie komt als rode draad naar voren dat je eerst moet nadenken over de zaken die je wilt bereiken en de aard van de relatie die je voor ogen staat. Zulke vragen dienen eerst beantwoord te worden voordat je naar een eventueel standaardcontract grijpt. Aart Hordijk benadrukt dat de modellen van de ROZ modellen zijn en geen contracten.

 

Netwerk Juridische Zaken

Uit de discussie komt de behoefte naar voren om een netwerk Juridische Zaken te vormen, met zowel juristen als niet-juristen. ‘Er is veel ontwikkelwerk dat je gezamenlijk kunt oppakken’ wordt door één van de deelnemers ingebracht. Specifieke suggesties voor dit ontwikkelwerk zijn:

  • duidelijke (standaard) demarcatielijst, gedifferentieerd naar verschillende contractvormen (huur, medegebruik, ingebruikgeving)
  • checklist voor gebruik van ROZ-model(len) in maatschappelijke context
  • gebruikscontract voor maatschappelijk leegstandsbeheer met Kritische Performance Indicatoren (KPI's)
  • model 'Samenwerkingscontract voor multifunctionele gebouwen', eventueel te hechten aan huurovereenkomsten
  • templates voor diverse andere (afwijkende) huur- en gebruikscontracten
  • afbakening renovatie – nieuwbouw

Vervolg

Komende weken zullen we een en ander nader vormgeven. Alle aanwezigen op 27 juni krijgen hierover bericht.

 

Meer informatie

Informatiepagina Contracten huur- en medegebruik