LinkedInYouTubeTwitter

1509 Aan de slag met waarden, management en benchmark

Op vrijdag 11 september 2015 komen vijftien Chefs Vastgoed in Utrecht bijeen. Een vol programma op een prima locatie en goed verzorgd (dankjewel Conchita, beterschap Frits). Er wordt de hele dag hard gewerkt.

 

Spelregels

Als eerste pakken we de spelregels bij de kop. Een goede kapstok is essentieel. Naast de twee kapstokken die voorliggen komt Willem van Breda nog met een derde. Ze worden alledrie besproken en gewogen. De meeste chefs gaan voor het bestaande schema, met iets meer schuifjes en pijlen en meer herkenbare woorden zoals in het schema van Willem. En met vandaag, morgen en overmorgen. De werkgroep mag het verder afmaken.

 

Maatschappelijke waarden en wijze van sturing

Dan vertelt Rick de Kogel los uit de pols, hoe Utrecht het begrip maatschappelijke waarde aanvliegt. Het verhaal klinkt goed doordacht en toch simpel in zijn uitwerking. Binnenkort verschijnt er een Bouwstenen-artikel over en Rick gaat ons ook nog informatie sturen (wordt vervolgd). De folder met huurtarieven voor het gemeentelijk vastgoed mag meteen mee naar huis. Vooral Martel van Venlo is daar blij mee.

 

In Amersfoort is een begin gemaakt met een afwegingskader voor de verkoop van panden tegen een prijs waarin ook maatschappelijke waarden zijn meegewogen. Jolande licht het toe. Het verhaal laat duidelijk zien hoe lastig zo’n zoektocht kan zijn. De Wet Markt en Overheid geeft 5% speelruimte t.o.v. de taxatiewaarde. En anders is er nog de uitweg van de aanbestedingsprocedure.

 

Kapstok rond duurzaamheid

Tijdens de lunch houden we nog een plaatje onder de neus van een aantal chefs over het verduurzamen van vastgoed. Is dit schema wat om de informatie over duurzaamheid aan op te hangen? “Nee, te technisch en rechtlijnig. Van dit soort plaatjes moeten we juist af. En zover zijn we ook nog niet. Er is vooral nog behoefte aan verhalen en voorbeelden.” 

 

Informatie en -managementsystemen

Na een lekkere lunch praten we over de ervaring met managementsystemen. H. te A. leidt het onderwerp in. Het zou al heel veel helpen als we zouden weten wie welk systeem gebruikt (weten we nu). En we kunnen pas goed verder als er veel gemeenten meedoen met de ervaringsenquête (doen we).  

 

Dan verkennen we de mogelijke trends in de vraag. In de toekomst kijken is altijd leuk. Marc van Leent is hierbij aanwezig en zal het resultaat verwerken in de publicatie die verschijnt tijdens de Najaarsbijeenkomst en waaraan ook diverse leveranciers een bijdrage leveren (zie onderzoek).

 

Benchmark

En dan hebben we nog twee uur om de voorzet voor de benchmark te bespreken. In drie groepen werken we stuk voor stuk de voorstellen en de vragen af, uit de notitie die vier chefs met Bouwstenen hebben voorbereid. En we delen meteen de uitkomsten met elkaar. Het voorstel ziet er goed uit en er is vertrouwen in de verdere uitwerking. Dat blijkt ook als 13 van de 15 chefs aangeven de intentie hebben om mee te doen. Twee anderen willen daar nog over nadenken.

 

Vrijdagmiddagborrel

We sluiten af met een heuse vrijdagmiddagborrel. Diverse chefs krijgen een lift omdat de treinen stil liggen. Maar of ze daarmee sneller zijn thuis gekomen is nog maar zeer de vraag.

 

Volgende bijeenkomst

We zien elkaar weer tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 3 december a.s. Dan liggen ook de aangepaste notities en onderzoeksresultaten voor om met elkaar te bespreken. Frank Kalshoven zal ingaan op de maatschappelijke waarde van het vastgoed (zie hier voor wie hem niet kent).

Voor wie zich nog niet heeft aangemeld ...  Dat kan achter deze link.