LinkedInYouTubeTwitter

1506 Verder met wegwerken overmaat en Utrechts aanpak

Op dinsdag 9 juni 2015 komen diverse partners van Bouwstenen in de Rooie Cent samen, om met elkaar de ontwikkelingen rond het wegwerken van de overmaat door te nemen.

 

Daniel Vos en Eke Schins (Grontmij) vertellen over de leegstand in onderwijshuisvesting.  Marc van Leent (Wijkplaats) over vastgoedstrategieën en Julia de Jong over haar bevindingen in het onderzoek naar maatschappelijke effecten van bottom up ontwikkelingen bij transformatie.

 

LeegstandVeel besproken

Er is veel besproken, te veel op hier te herhalen, maar een aantal punten komen naar voren:

  • Er is enorm veel ruimte en de komende jaren komen er nog meer gebouwen vrij. Met name bij scholen is de verwachting.  De leegstand loopt op met 1% per jaar. Dit kan als fijn ervaren worden, probleem wordt nog niet als groot gezien. Liever een groot oud en goed gebouw dan nieuw en duur.  Oplossingen worden nu vaak gezocht op pandniveau. Bij invulling krijgt het leegstaande pand al  gauw een publieke functie, maar zoveel functies zijn er niet om in te vullen. Ook ontmoeten is populaire bestemming maar zoveel ontmoeten kunnen we niet en het laat zich ook lastig sturen.
  • Het zou aardig zijn het vraagstuk rond ontmoeten te benaderen vanuit de netwerk en het knooppunt gedachtegoed. Daarvoor dient zichtbaar gemaakt te worden hoe mensen door de stad/het dorp bewegen en waar ze elkaar ontmoeten. Horen graag of iemand hier aanhaakpunten voor heeft?
  • In krimpgebieden is het leegestandvraagstuk nog lastiger. Ingrid en Irma proberen hier een traject voor van de grond te trekken. Ook in relatie tot cultureel erfgoed. Degene die een gemeente mee neemt kan meedoen.
  • Joost Tennekes van Planburo voor de leefomgeving, start een onderzoek naar leegstand maatschappelijk vastgoed. Wellicht in najaar al wat te melden.

 

De Utrechtse aanpak

Aart Reurink, Provincie UtrechtAart Reurink van de provincie Utrecht neemt ons mee in de Utrechtse aanpak rond leegstand:

  • Aanpak in Utrecht rond kantoren is uniek en wellicht ook lastig als straks de omgevingswet van toepassing is.
  • Gemeenten hebben geen belang bij inperken ruimtegebruik en zijn ook concurrent van buurgemeente als het om ruimte gaat. Hier is duidelijk een rol voor de provincie weggelegd.
  • De invulling van deze rol is lastig. Gemeenten hebben geen geld,  geen eigendom van de panden en wel de ambitie.
  • Provinciale aanpak kan via Ruimtelijke Ordening. Vanuit de toezichthoudende taak zou de provincie gemeenten meer ruimte kunnen geven om versneld af te schrijven op grond, met als doel  inbreiden ipv uitbreiden.
  • Utechtse aanpak is gericht op kraan dicht voor nieuwbouw en wegwerken overmaat op aantrekkelijke plekken.
  • Utecht verbreedt de aanpak (niet alleen kantoren).

 

En verder vooruit

Eenieder gaat verder op de ingeslagen weg. Mocht er aanleiding zijn of op verzoek organiseren we een volgende bijeenkomst. Ondertussen weten we elkaar te vinden (via mail, Linkedin en de telefoon).