LinkedInYouTubeTwitter

1503 Aftrapbijeenkomst Vaklui in vastgoed (de terugblik)

Op een frisse ochtend met een lentebelofte in de lucht melden zich in Amersfoort de eerste 12 Vaklui in Vastgoed. Sommigen uit Groningen, anderen uit Nijmegen of Tilburg – en alles wat daar tussen ligt.

 

Kennismaken

Op het programma staat een introductie in het scenario-denken en trendverkenning maatschappelijk vastgoed. Dit om elkaar te leren kennen. Want sommige Vaklui blijken elkaar te kennen uit een huidig of vorig leven, maar de meesten zijn nieuw voor elkaar. Nou, die kennismaking gaat zeer vlotjes. Daar hebben we de scenario-methode als kapstok helemaal niet voor nodig. En daar zitten we, met onder anderen een advocaat, een projectontwikkelaar, een exploitant, een planoloog, een beheerder, een promovenda, een strateeg, een interim-manager, een taxateur, een participant en een adviseur. Allemaal nieuwsgierige en initiatiefrijke professionals.

 

Betekenisvolle trends

Iedereen heeft een nieuwsartikel meegenomen over een betekenisvolle trend voor maatschappelijk vastgoed. Wat zijn er veel verschillende invalshoeken om naar trends te kijken, van concreet tot abstract. Een greep uit het ‘behang’:

  • Van een oude naar een nieuwe orde –stapsgewijze hervormingen voldoen niet meer; disruptie is wat we kunnen verwachten
  • Gratis energie voor iedereen – een politieke gril of echt toekomstmuziek?
  • Zal het beheer van maatschappelijk vastgoed een leefbaarheidstaak van woningcorporaties blijven?
  • Kan crowdfunding de oplossing bieden voor financiering van maatschappelijk vastgoed?

En bovenal: Er is niet sprake van 1 trend; er is juist een gelijktijdige en paradoxale dynamiek te zien.

 

Toekomstverkenning

Wij constateren dat er twee uiterst relevante assen voor het verkennen van de toekomst van maatschappelijk vastgoed zijn:

  • De mate van economische dynamiek (tussen klein en groot) en
  • De schaal van de besluitvorming (tussen individueel en ‘totalitair’).

Een aardige start voor een scenario-discussie, waarbij we verwachten dat de ‘cabin’ (als metafoor voor verplaatsbaar vastgoed, flexibel combineerbaar, korte economische terugverdientijd) in het  dynamische tijdgewricht van nu (en de nabije toekomst) niet meer weg te denken zal zijn.

Tot zover

 

To be continued!

Woensdag 10 juni komen we weer bij elkaar. Datum mag vast in de agenda.

In de tussentijd bereiden we het programma inhoudelijk voor en gaan we met de groep aan de slag.

 

Meer informatie

Voor wie meer wil lezen over de scenario-methode hier een site, waarin het scenariodenken concreet wordt toegepast op water- en kustbeheer in 2080. Zeer lezenswaardig en toepasbaar!