LinkedInYouTubeTwitter

14 Zorgvastgoed en voorzieningen (oud)

de Vet

Citaat uit de column van Kees Jan de Vet, directeur VNG: "De eigenaren van dit vastgoed – zorginstellingen en corporaties – zullen op zoek naar oplossingen ook naar de gemeente kijken. Gemeenten kunnen zich geen afwachtende houding permitteren. Ook niet omdat er juist een grote behoefte ontstaat aan nieuwe vormen van huisvesting: moderne huisvesting voor mensen die niet meer in een instelling komen te wonen, maar zorg en begeleiding aan huis krijgen.

 

Van praten naar doen!

-- Wegens succes op herhaling -- Zie hier het mooie programma   

Rolstoel detailVersnelde invoering, groot beroep op iedereen!

 De afschaffing van de lagere Zorgzwaartepakketten is reeds in gang gezet. Het betekent dat een grote groep mensen met een intensieve zorgvraag thuis blijft wonen en daar de zorg ontvangt. Dat leidt bij zorgorganisaties tot een flinke transformatie, en er wordt een groter beroep gedaan op corporaties en gemeenten. Maar wat zijn concreet de financiële en organisatorische gevolgen? Wat zijn de kansen en de bedreigingen? En welke vastgoedstrategieën kunnen zorgorganisaties of corporaties volgen?

 

Veel gepraat, maar hoe doe je het?

Het laatste jaar zijn er veel workshops ‘Scheiden Wonen Zorg’ geweest. We merken echter dat het daadwerkelijk zelf gaan DOEN, heel andere koek is. Bij de implementatie van Scheiden Wonen en Zorg komt veel kijken. Ook komen tal van vragen bij de uitvoering naar boven, waarvan de antwoorden eigenlijk nog blijven liggen. Deels omdat bepaalde zaken nog niet bekend zijn. Maar ook omdat er nog relatief weinig aandacht is voor de PRAKTIJK van het verhuren. In de praktijk gaat het om juridische en fiscale gevolgen, maar ook om contracten en organisatie van het beheer. We komen voor vraagstukken te staan die niet alleen van belang zijn voor zorgorganisaties, ook corporaties en gemeenten hebben er belang bij meer zicht te hebben op het verhuurproces van bijzonder vastgoed.

 

Herinneringen in beeldTraditionele verdienmodel niet langer houdbaar

Echter naast de gevolgen voor het vastgoed en de verhuur heeft het scheiden van wonen en zorg vooral ook impact op het verdienmodel van het traditionele verzorgingshuis. Wetende dat de kostprijs van een verzorgingshuis ca 2.300 per maand is, is wel na te gaan dat dit niet is op te brengen voor de mensen met de laagste inkomens. En dit zijn veelal wel de mensen die in de traditionele verzorgingshuizen, maar ook RIBW of gehandicaptenzorginstelling zijn oververtegenwoordigd.

 

Nieuwe concepten en arrangementen

Door de vergaande extramuralisering verschuift een fors deel van de financiering van zorgvastgoed, van de zorgorganisatie naar de eindgebruiker/bewoner. Hoe gaan de klanten met de lagere zorgzwaartepakketten straks kiezen en hoeveel kunnen zij maximaal betalen? Eén ding is zeker, het bestaande verdienmodel is niet langer houdbaar. Zorgorganisaties zullen voor hun eigen locatie een oplossing willen vinden. Enerzijds door het aanbieden van nieuwe arrangementen en aan de andere kant door de werkzaamheden handig te organiseren en daarbij de samenwerking te zoeken met de gemeente en corporatie.

 

Van belang voor gemeenten en corporaties

Ook corporaties en gemeenten hebben er namelijk belang bij dat op gemeenteniveau een laagdrempelig en goed dekkend voorzieningenniveau beschikbaar is en blijft. Dat kan door samen te werken met het verzorgingshuis, maar het kan ook hele nieuwe vormen van zorg/dienstverlening inhouden voor de groepen die langer thuis blijven wonen. Wat zijn goede praktijkvoorbeelden? En welke mogelijkheden zijn er om samen te werken en burgerkracht in te zetten?

 

 

Workshops met uitwisseling in de praktijk

Met goede inhoudelijke presentaties over de eerder genoemde onderwerpen gaan we vervolgens met elkaar samen aan de slag om de vertaalslag te maken naar de praktijk. Uitwisseling van praktijkervaringen en het van elkaar leren maakt onderdeel uit van het programma.

 

Interesse gewekt? Bekijk hier het hele programma.

 

Plaats en data

De vier bijeenkomsten vinden plaats op een locatie in het midden van het land. De workshops worden gehouden op:

 

Deelnemers aan dit netwerk zijn ook welkom op de jaarlijkse agendabijeenkomst van Bouwstenen in het najaar van 2014. 

 Ellen Olde Bijvank

Inhoud en begeleiding

Dit programma is voor u opgesteld door Ellen Olde Bijvank, die in Bouwstenen-verband graag haar kennis met u wil delen. Ellen is 6 jaar manager geweest in de zorg. Sinds 2000 ondersteunt zij als zelfstandig adviseur zorgorganisaties, corporaties en gemeenten bij complexe vraagstukken op het brede gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij heeft meerdere publicaties rondom zorg en maatschappelijk vastgoed op haar naam staan èn vervult ze diverse bestuursfuncties.  

 

Ervaringen van voorgaande deelnemers

  • "De zeer inhoudelijke, concrete en praktisch toepasbare punten, overwegingen en argumenten die worden aangereikt geven een meerwaarde."
  • "Zeer inspirerende bijeenkomsten. Zeker omdat we om tafel zitten met allemaal mensen die er behoorlijk verstand van hebben."
  • "Het deel om met groepjes aan de slag te gaan, werkt erg verhelderend."

 

Kosten en aanmelden

Wilt u meedoen met deze interactieve werkgroep? Meld u zich dan hier aan. De kosten voor vier modules (en de Najaarsbijeenkomst) bedragen € 750,- excl. BTW. Partners van Bouwstenen betalen € 500,-.

 

 

Meer informatie, wensen en ideeën

 

Achtergrondinformatie