LinkedInYouTubeTwitter

1.4 Aansluiten bij beleidsdoelen en bestaande afspraken

Keurmerk ChefproofDe beleidsdoelen van het gemeentebestuur worden vertaald naar het vastgoedbeleid en waar mogelijk in meetbare indicatoren voor de te leveren prestaties (ook wel KPI’s - Kritische Prestatie Indicatoren - genoemd). Er worden in ieder geval KPI’s geformuleerd voor ………… (zelf invullen).

 

Suggesties KPI''sToelichting
Het gaat hier niet alleen om beleidsdoelstellingen met betrekking tot de huisvesting, maar ook om bijvoorbeeld duurzaamheidsbeleid, erfgoedbeleid, de herbestemmingsopgaven, de wijze van begroten en verantwoorden en andere speerpunten in het collegebeleid.

 

Om de politieke ambitie en de lange termijn vastgoedbelangen goed op elkaar af te stemmen, ligt er voor het vastgoedmanagement de expliciete opdracht de consequenties van mogelijke  beleidsbeslissingen (keuzes) helder aan het bestuur voor te leggen.

 

Wat betreft de KPI’s kan worden gedacht worden aan KPI’s vanuit het perspectief van de vastgoedeigenaar, bijvoorbeeld over de mate van gebruik in termen van % bezetting, leegstand en verhuurd.  Voor een breder beeld van het functioneren van het vastgoed kan het gebouw ook vanuit andere perspectieven dan de eigenaar worden beoordeeld, bijvoorbeeld vanuit de samenleving (stadspeiling, buurtgesprekken) en/of vanuit verschillende rollen. Hiernaast een aantal suggesties waarnaar gekeken kan worden. Onderaan de pagina is dit overzicht ook te downloaden.

 

Bron
Bijeenkomst Spelregels vanuit duurzaamheidsperspectief (17 maart 2016)

 

Meer informatie

  • Overzicht 'Suggesties KPI's', afkomstig uit de publicatie 'Spelregels voor vastgoedmanagement' (Bouwstenen, december 2016)