LinkedInYouTubeTwitter

1311 Maatschappelijk Vastgoed op bestuurlijk niveau

Op maandag 25 november 2013 komen bestuurders aan tafel bij Bouwstenen om met elkaar van gedachten te wisselen over maatschappelijk vastgoed vanuit bestuurlijk perspectief.
 
Jolanda zorgt voor heerlijk eten en drinken. De poezen zijn verbannen, maar laten zich zachtjes op de achtergrond horen.
 
Noties
 • Maatschappelijk vastgoed is een breed begrip en de opgave wordt steeds complexer.
 • Vijf jaar geleden ging het gesprek van maatschappelijk vastgoed vooral over onderwijs, nu over zorg en de 3D’s.
 • Groeiend besef dat maatschappelijk vastgoed meer is dan het eigen vastgoed.
 • Gemeente moet niet alle problemen met maatschappelijk vastgoed op haar bordje nemen.
 • Intern kan maatschappelijk vastgoed gezien worden als bedrijfsmiddel, net als grond en geld.
 • Spanning tussen zakelijk en financieel denken en maatschappelijke ambities.
 • Van belang daarbij: hoe ga je als bestuurders met elkaar om (wat is collegiaal bestuur als het om maatschappelijk vastgoed gaat)?
 • Er zijn voldoende publiekrechtelijke middelen om te sturen.
 • Wet Hoff en samenwerking tussen gemeenten zijn niet de meeste urgente beleidsthema's.
 • Er komt een VN-resolutie over toegankelijkheid die ook relevant is voor al het publiek vastgoed.
 
Voorzet voor vervolg
 • Maatschappelijk vastgoed bestuurlijk bezien.
 • Bestuurstafel bij telkens een andere bestuurder in zijn/haar gemeentehuis.
 • Iedere keer ander thema/vrije inschrijving.
 • Collegiale reflectie.
 • Drie keer per jaar, plus Najaarsbijeenkomst.
 • Met aanwezigheid Kees Jan de Vet van de VNG (vooral om het op gang te helpen en samen verder te komen) en iemand namens Bouwstenen.
 • Organisatie door VNG of Bouwstenen.