LinkedInYouTubeTwitter

1304 Maatschappelijk ondernemen

Alle MFA-ondernemers worden deze dag (16 april 2013) ontvangen bij De Mediaan in Heerhugowaard. Glenn van der Vleuten heet de aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op het programma. Eerst worden nieuwtjes uitgewisseld:

 

Elke deelnemer is n.a.v. de vorige bijeenkomst gevraagd na te denken over de ‘persona’ van zijn/haar MFA. Marc van Leent doet verslag van de inzendingen. Deze lijst wordt toegestuurd per e-mail. Degene die nog niets hebben ingezonden worden uitgenodigd om het lijstje aan te vullen.

 

Op 24 mei a.s. organiseert Bouwstenen voor Sociaal i.s.m. Sok Organiseert de Inspiratietour: 'Gastvrijheid loont'. Partijen kunnen zich nog steeds inschrijven.

 

Frits Pannekoek Frits Pannekoek over ‘maatschappelijk ondernemen en horeca’

Frits Pannekoek geeft een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van Vijverborch Advies. Business: horeca, recreatie & toerisme, cultuur, commercieel maatschappelijk, scholen & universiteiten, bedrijfscatering, gezondheid & zorg, maatschappelijk. Voorbeeldprojecten zijn het Rijksmuseum, Eye Filminstituut, Rabo bestuurscentrum. Vijverborch wisselt kennis uit de diverse markten uit.

 

Frits is tevens initiatiefnemer van the Colour Kitchen: professioneel en commercieel horeca-concept met een groot maatschappelijk hart. Doel is mensen met afstand tot arbeidsmarkt nieuwe kans geven. Het concept richt zich niet op mensen met een beperking. Pijlers: trots-discipline-geborgenheid.

 

Vijverborch ontsteunt In de Roos in Zaltbommel op MVO-basis.

 

Concept-aanpak Vijverborgh:

 • niet starten vanuit gebouw maar doelgroep en behoefte
 • hebben we het over hetzelfde (bijv. concept voor kok of voor architect)
 • food en beverage concept (wat ga je doen (bijv. koffie)
 • exploitatie en organisatie (vers maken of niet)
 • marketing en communicatie
 • logistiek en techniek
 • vormgeving (nooit leading!; vertaling van beleving die je wilt hebben)
 • mvo/duurzaamheid speelt steeds belangrijker rol

 

Verschillende omgevingen (buurthuizen, zorg, mfo's) - kretelogie:

 • terminologie bijv. grand-café
 • commerciële ruimten in de plint
 • horeca moet geld opbrengen (lees: huur)
 • horeca is hart en moet faciliterend zijn
 • aansluiting met buurt en wijk (wat wil je bereiken voor wie?)
 • leer/werkplekken (mvo) (kosten serieus geld; 10.000-15.000 euro per jaar begeleiding) (leerwerk dus niet, dagbesteding wel)
 • onze architect heeft ervaring met horeca
 • er is veel traffic

 

De werkelijkheid:

 • er is onvoldoende nagedacht over de horeca (men wil teveel, stem ambitieniveau af en doe het goed, partijen lijken eigen 'mausoleum' te willen realiseren)
 • doelgroepen zijn te divers (gem. besteding versus sociale cohesie)
 • leer/werkplekken (zijn kostbaar en kosten veel energie)
 • architect heeft geen ervaring met horeca (laat gebouwarchitect geen meubilair ontwikkelen)
 • mogelijk veel traffic, maar levert het omzet op?

 

Mogelijkheden en kansen:

 • MFA's zijn nieuwe gildenhuizen
 • andere businesscase (huur en kosten horeca opnemen in totaal); beste scenario: casco opleveren en als opdrachtgever niet mee bemoeien
 • professioneler worden is noodzakelijk
 • definitie zakelijkheid verandert
 • ontwerpproces moet anders (startpunt behoefte)

 

Aandachtspunten:

 • capaciteit en gebruik (multifunctie) restaurant
 • aansluiting op wijk en doelstelling
 • prijsstelling vs. exploitatie
 • positionering in relatie tot gebruik
 • inzet vrijwilligers in relatie tot kosten en kwaliteit (houding belangrijker dan taak)
 • wat wil je bereiken?

 

Mediaan, HeerhugowaardPresentatie en rondleiding Bart Lakeman door MFA Mediaan
(beoordeel deze MFA met 1-5 sterren)

26 diverse organisaties.

1 gebouweigenaar. 3 verhuurders.

Rol Bart: zorgen dat partijen samenwerken.

Bereidheid lijkt beperkt.

Werkloosheid in de wijk neemt toe. Financiële problemen door hoge hypotheek-/rentelasten.

 

Ontwikkeling:

Kern 8 reoganiseert. Functie Bart wordt overgenomen door medewerker.

Gemeente exploiteert zelf andere MFA. Dit inzicht zal men projecteren op exploitatie Mediaan.

Waarschijnlijk wordt niet meer geïnvesteerd in gezamenlijkheid; Mediaan wordt bedrijfsverzamelgebouw.

 

Rondje aanbevelingen aan Bart:

 • Focus op die initiatieven die succesvol zijn.
 • Focus op zalencentrum.
 • Betrek wijk actief bij mogelijkheden Mediaan.

 

Rondvraag en afsluiting (met lunch)

De volgende bijeenkomst wordt gepland in de periode september/oktober. Onderwerp de volgende keer: veranderende markt, hoe spelen we erop in? Hoe houden we bestaande klanten vast, en op welke (creatieve) wijze werven we nieuwe klanten?

 

Ivo heeft kleine tarievenstudie gemaakt; wat wordt zoal aan zaalhuren gevraagd? Het voorlopige overzicht wordt uitgedeeld. Partijen worden gevraagd het overzicht aan te vullen, en eventueel informatie over de kwaliteit van ruimten en voorzieningen mee te sturen. Ivo brengt dit verder in kaart.

 

Glenn bedankt Bart voor de gastvrijheid en Frits voor zijn bijdrage.