aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1106 Veranderende ontwikkelprocessen

Op 17 juni kwam het architectennetwerk van Bouwstenen in MFC Antares te Leusden bijeen. Na een rondleiding door deze gloednieuwe multifunctionele accommodatie werd gediscussieerd over het veranderende ontwikkelproces en de positie van architecten daarbinnen.

 

De vastgoedcrisis aan de ene kant ("architecten moeten zich opnieuw uitvinden') en de bezuinigingen en bestuurlijke herijking ("minder overheid") aan de andere kant creëren een bijzonder momentum. Daarvan kan gebruik gemaakt worden om de inrichting van ontwikkelprocessen en de rol van ontwerpers daarbinnen aan de orde te stellen en - eventueel - te herzien.

 

Op basis van discussie zijn daarvoor aantal stellingen gefromuleerd.

 

Vervolg

Architectennetwerk wil stellingen en rollen verder uitwerken, verbeelden, en het resultaat daarvan inbrengen op de conferentie van Bouwstenen voor Sociaal op 8 november. Daarna kunnen specifieke thema's die samenhangen met genoemde rollen verder uitgewerkt worden zoals:

  • risico-overdracht naar architect, wat kunnen we leren van buitenland en hoe je die risisco's verzekeren (met name bij 'total architecture')
  • nieuwe verdienmodellen voor architecten (o.a. bij 'business development'; hoe verdient architect zijn/haar initiële inspanning terug)
  • e.d.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners