LinkedInYouTubeTwitter

Vier ruimtelijke scenario's

Image
Vier ruimtelijke scenario’s

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) presenteert in haar Ruimtelijke Verkenning vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050. Ze zijn bedoeld om verstandige keuzes te maken op het gebied van de ruimtelijke planning, waaronder investeringen in nieuwe woonwijken, wegen,  energie, klimaat en voorzieningen.

 

Verschillende maatschappijbeelden

De scenario's gaan uit van verschillende maatschappijbeelden en waardeoriëntaties. De vier uitgewerkte scenario’s kregen namen als:

  1. Mondiaal Ondernemend, waarin grote bedrijven de lead hebben
  2. Snelle Wereld, waar door toegenomen digitalisering veel afstanden verdwijnen
  3. Groen Land, met veel ruimte voor de natuur
  4. Regionaal Geworteld, waarin burgers het initiatief nemen in hun eigen leefomgeving

Elk scenario heeft een eigen kaart van hoe Nederland er in 2050 uit zou kunnen zien. 

Randstad of meer verspreiden 

Voor de planning van voorzieningen is relevant waar nieuwe woningen worden gebouwd. De scenario’s variëren van een groter accent op het westen van het land tot een grotere spreiding over het hele land. En van grote stedelijke verdichting tot verstedelijking in lagere dichtheden buiten het bestaand bebouwd gebied. 

Meer meervoudig ruimtegebruik

Gezien de grote vraag naar ruimte kiest het Rijk in de Nationale Omgevingsvisie waar mogelijk voor meervoudig ruimtegebruik. De scenario’s geven verschillende voorbeelden. In het rapport wordt ook een oproep gedaan om meer aandacht te besteden aan het ontwerpen van goede gebouwen waarin allerlei functies creatief worden ingepast. Ontkokering van het rijksbeleid en het ontschotten van financiële middelen moet decentrale overheden in staat stellen om dit te realiseren. Dat vraagt een flinke verandering in de sectoraal vormgegeven bestuurspraktijk. Daar weten we alles van en we denken graag mee met een oplossing. 

 

 

Meedoen?

Dat kan op allerlei manieren. Wij willen ook graag met anderen meedoen in hun zoektocht naar goede gezonde en meervoudig te gebruiken gebouwen met een publieke functie. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Image
Yes you can geel

Meer informatie

  • Rapport: vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050 (PBL, maart 2023).
  • Brief: van het College van Rijksadviseurs (PBL, maart 2023).

Bouwstenen-werk

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.