Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Geen vastgoed, geen stookkosten

Verduurzamen vastgoed in TynaarloDe gemeente Tynaarlo pakt de verduurzaming van scholen, sportaccommodaties en ander vastgoed aan volgens het principe: "wat je niet hebt, hoeft je ook niet te stoken."

 

Dat begint bij een bezinning op de portefeuille. Tynaarlo is daarmee in 2004 begonnen, vertelt Roderik van Loon, vakspecialist Vastgoed bij de gemeente. "Alle gebouwen, activiteiten, verplichtingen en beleid werden per kern naast elkaar gezet. Op basis van die inventarisatie hebben we een plan opgesteld om alle activiteiten zo efficiënt mogelijk te huisvesten in gebouwen, die natuurlijk moesten voldoen aan de geldende eisen. De gemeente Tynaarlo is teruggegaan naar de kern door zich qua vastgoed te concentreren op de wettelijke en beleidsmatige verplichtingen. Het is hierbij de bedoeling geen commercieel vastgoed te exploiteren. Daaronder valt ook kinderopvang."

Roderik van Loon van gemeente TynaarloMinder vastgoed

Alvorens te verduurzamen bracht Tynaarlo de vastgoedportefeuille terug van 90 naar 36 panden. Van Loon: "Dat lijkt meer dan het is, want Tynaarlo had naast scholen en ander maatschappelijk vastgoed ook nogal wat woningen in de portefeuille. Van de circa zestien woningen bij de herindeling zijn er nu zes over. Er wordt ongeveer één woning per jaar verkocht bij natuurlijk verloop."

Duurzame scholen

Tynaarlo heeft, onder het motto 'meer activiteiten met minder vastgoed', drie duurzame multifunctionele accommodaties (MFA) voor scholen gebouwd om de samenwerking te stimuleren. In de praktijk blijkt de samenwerking echter minder soepel te verlopen. Samen met de schoolbesturen heeft Tynaarlo de keuze gemaakt dat de scholen eigen gebouwen behouden en zelf bouwheer zijn, licht Van Loon toe. "Van de 21 schoolgebouwen blijven er zestien nieuwe of vernieuwde gebouwen over, samen met drie MFA’s. Over zeven jaar hebben alle scholen nieuwbouw of zijn de gebouwen ingrijpend verbeterd ('vernieuwbouw')."

Lenen van gemeente of bank?Duurzame vastgoedportefeuille

Het gemeentebestuur van Tynaarlo heeft hoge ambities wat betreft verduurzaming. Momenteel werkt Tynaarlo voor de eigen gebouwen adviezen uit, zodat de gemeente in de komende jaren de eigen vastgoedportefeuille kan verduurzamen. Per gebouw wordt een keuze gemaakt uit vier beschikbare pakketten:

  1. Geen investeringen
  2. Maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn (Milieuwet)
  3. Maatregelen waarvan de NCW-berekeningen positief zijn
  4. Energieneutraal en gasloos

Van Loon: "Veel maatregelen die relatief goedkoop zijn en zich snel terugverdienen, waaronder LED-verlichting, zijn vaak al op natuurlijke momenten in het onderhoud meegenomen. Verenigingen met eigen gebouwen kunnen via speciale duurzaamheidsleningen geld ter beschikking krijgen voor maatregelen. De ervaring is dat je goed moet kijken of lenen van de bank niet goedkoper is."

Weer zelf

De gemeente heeft drie sporthallen met kantinepachters, die daarnaast schoonmaak en beheer deden. Hiervoor ontvingen de pachters een vergoeding. Dit geeft een spanningsveld tussen het commerciële belang en goed beheer, merkte Van Loon. "De kantines moeten meer de huiskamerfunctie van sport worden. De gemeente wil daarom het beheer zelf doen. Dit geeft de kans om de kantineruimtes ook in te zetten voor sociaal maatschappelijke activiteiten."

 

 

Yes you canMeedoen?

Herkent u het verhaal van Roderik van Loon? En wilt u samen met vakgenoten de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed verder professionaliseren? Sluit dan nu aan bij één van de netwerken van Bouwstenen. Samen komen we sneller vooruit!

 

Verduurzamen van maatschappelijk vastgoed staat ook op het programma van onze Jaarbijeenkomst op 4 december 2018 in Rotterdam. Via www.bouwstenen.nl/jaarbijeenkomst kunt u zich aanmelden voor dit evenement.

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner