Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Veilig het dak op

Sinterklaas op het dakDe Sinterklaastijd komt er aan. Maar wie is verantwoordelijk als iemand van het dak valt? Vaak is dat niet helder, blijkt uit onderzoek van Vlindar onder gemeenten.

 

De cijfers van Vlindar wijzen uit dat het voor 70% van de 51 gemeenten die de vragenlijst hebben ingevuld niet duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van de mensen op het dak, zoals aannemers, huurders of de Goedheiligman.

Meerdere collega's

Ook is niet altijd helder wie of welke afdeling over de veiligheid gaat. Beheer en onderhoud van vastgoed zijn vaak verdeeld over meerdere collega’s of afdelingen, net als de vastgoedthema's (brand, legionella, veilig werk op hoogte etc.).

Persoonlijk gedreven

Bijna alle gemeenten uit het onderzoek geven aan dat de aandacht voor het thema veiligheid vaak persoonsgedreven is. Als iemand zich er hard voor maakt, is er aandacht voor het onderwerp. Ook is er verschil in hoe er met dit thema wordt omgegaan tussen de afdelingen die over nieuwbouw, onderhoud of (projectmatige) renovaties gaan.

Opvallend

Andere opvallende uitkomsten zijn:

  • 61% van de gemeenten heeft geen zicht op wie er allemaal op hun daken komen;
  • 45% van de gemeenten zegt mondeling de algemene risico's van een gebouw door te spreken vóór de start van een geplande klus;
  • 40% van de gemeenten vindt de regelgeving over dit thema helder;
  • 85% van de gemeenten kiest voor permanente veiligheidsvoorzieningen, zodra besloten is om veiligheidsvoorzieningen aan te brengen op een gebouw.

Bij iets meer dan de helft van de respondenten staat veiligheid weliswaar op de agenda, maar heeft het onderwerp geen prioriteit binnen de organisatie. Voor 30% van de gemeenten is het vooral een geldkwestie. 

 

Meer informatie

Zie de website van Vlindar voor meer informatie over het onderzoek en de mogelijkheid mee te doen. 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner