LinkedInYouTubeTwitter

Eind januari 2019 is een lijst maatregelen gepubliceerd die scholen, gemeenten en andere organisaties minimaal geacht worden te treffen als het om energiebesparing gaat.

Op 1 juli 2019 is in het kader van de Wet Milieubeheer de informatieplicht van kracht worden. Om meer inzicht te krijgen in wat er op scholen, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties af komt hebben we tot en met juli 2019 drie verschillende organisaties in hun proces.  

 

Zonnepanelen worden ingezet om zonne-energie om te zetten in elektriciteit.

Er is veel informatie beschikbaar over energiemaatregelen, vooral van leveranciers. Maar er is ook behoefte aan praktijkervaring en de do's en don'ts voor het gebruik. Met onderliggende pagina's proberen we daarin te voorzien. 

Abonneer op maatregelen