aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Belevingswaarde

Belevingswaarde

Een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip waarmee onder meer de waarde wordt aangeduid welke aan een gebied of object, in de breedste zin van het woord, wordt toegekend op basis van de ruimtelijke kwaliteiten met betrekking tot de vorm, inrichting, diversiteit en cultuurhistorische waarde van het gebouwde en onbebouwde gedeelte ervan.

Bron: Vastgoedbeheerlexicon (Keeris, 2001)

 

Abonneren op Belevingswaarde

Snel naar

Partner worden?

Corona