aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

contractbeheer

3.3 Contractbeheer

Keurmerk ChefproofAfspraken met de huurder/exploitant c.q. gebruiker worden vastgelegd in een standaard huurovereenkomst (gebaseerd op de standaards van de ROZ), een dienstverleningsovereenkomst, danwel een bruikleenovereenkomst. Daarbij gelden in principe de volgende uitgangspunten:

 

Abonneren op contractbeheer

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete