aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Bankgarantie

Bankgarantie en waarborgsom

Een bankgarantie heeft de hoogte van 3 maanden huur en wordt alleen aan commerciële partijen gevraagd indien de huursom (of de totale huursom van diverse locaties tezamen die gehuurd wordt door 1 partij) groter of gelijk is aan € 50.000,- per jaar.

 

Bankgarantie

 

Een bankgarantie is een persoonlijke zekerheid, een eenzijdige rechtshandeling, mede

steunend op een overeenkomst van lastgeving (en wellicht ook van borgstelling) tussen huurder

en bank, waarbij een bank betaling toezegt aan de verhuurder indien de huurder tekortschiet in

de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst. De huurder stort geld op een

geblokkeerde rekening van de bank: de zogenaamde contragarantie. De formulering van de

bankgarantie is belangrijk.

 

3.6 Bankgarantie en waarborgsom

 

Keurmerk ChefproofEen bankgarantie heeft de hoogte van drie maanden huur en wordt alleen aan commerciële partijen gevraagd indien de huursom (of de totale huursom van diverse locaties tezamen die gehuurd wordt door één partij) groter of gelijk is aan € 50.000,- per jaar.

 

Abonneren op Bankgarantie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag