aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

ISO

Internationale organisatie voor standaardisatie (ISO)

  • ISO 55000: instrument voor het uitvoeren van doelmatig, duurzaam, en kosteneffectief beheer. Geeft inzicht in wat nodig is en waar vooral het management aan moest denken. 

Internationale organisatie voor standaardisatie (ISO)

ISO 55000: Instrument voor het uitvoeren van doelmatig, duurzaam en kosteneffectief beheer. Geeft inzicht in wat nodig is en waar vooral het management aan moet denken en richting aan moet geven.

Abonneren op ISO

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete