aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Begrippen maatschappelijk vastgoed

Bruto vloeroppervlak (BVO)

Het bruto-vloeroppervlak van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen, op basis van NEN 2580. Oppervlakten van schalmgaten en vides met een groter oppervlak dan 4 m² niet mee te worden genomen. (Stichting ROZ-vastgoedindex/IPD, 2007) 

 

 

Verhuurbaar vloeroppervlak (VVO)

Het verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) is de verhuurbare gebruiksruimte. De vvo van een gebouw is de som van de verhuurbare oppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten.

 

Bij de bepalingen van de VVO wordt niet meegerekend:

Transformatie

Bij transformatie van een gebouw is er, net zoals bij herbestemming en herontwikkeling, sprake van een functiewijziging. Zowel bij transformatie als bij herontwikkeling is er sprake van ingrijpende verandering (Transformatiearchitect, 2013).  

 

Marktconforme huur

Een marktconforme huur wordt berekend op basis van een analyse van de locatie, de markt, taxaties of openbare aanbesteding. Gerekend wordt met een huurniveau per m2 verhuurbaar oppervlak (vvo).

 

Of de marktconforme huurprijs kostendekkend is kan gecontroleerd worden met drie methoden: CPI, DCF en werkelijke kosten.

 

Bron

  • Spelregels Vastgoedbeheer 2.0 (2014) gemeente Breda

 

Duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP)

Ten opzichte van een traditioneel meerjaren onderhoudsplan (MJOP) bevat een duurzaam meerjaren onderhoudsplan ook verbetermaatregelen ten aanzien van energieprestatie en binnenmilieu. De verbetermaatregelen worden gekoppeld aan het op geplande onderhoud in het MJOP, waardoor het juiste moment bepaald wordt om een maatregel door te voren.

 

Opbrengsten van energetische verbetermaatregelen worden afgezet tegen de kosten van deze maatregelen en eventuele verbetermaatregelen in het binnenmilieu.

 

Discounted Cashflow-methode (DCF)

Ook wel de netto contante waardemethode genoemd. Dit is een algemeen gebruikte rekentechniek om de kostendekkende huurprijs te berekenen.

Bij de berekening wordt rekening gehouden met de verwachte exploitatieperiode van het pand en niet met de looptijd van het contract. Ongeveer op de helft van de exploitatieperiode is er een break-even point waarna opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Aan het einde van de exploitatieperiode is het resultaat nul, ofwel kostendekkend.

Denominatie (onderwijs)

In Nederland worden openbare en bijzondere scholen onderscheiden. Openbare scholen bieden hun onderwijs niet vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing aan.

 

Bijzondere scholen laten zich onderscheiden in:

Short stay voorzieningen (opvang)

Short stay-woningen zijn woningen gericht op mensen die op zoek zijn naar huisvesting voor een kortere periode. Het gaat dan om een huurperiode die eigenlijk te lang is om in een hotel te verblijven, maar te kort om een reguliere woning te huren.

 

Over de duur van short stay is geen eenduidig beeld:

  • Vesteda (2004) benoemd een verblijfsperiode van enkele maanden tot één à twee jaar. 
  • Gemeente Amsterdam (2012) hanteert een verblijfsperiode van minimaal 5 nachten tot maximaal 6 maanden.

 

Samenwerkingsschool

Een samenwerkingsschool is een school die het resultaat is van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, zoals een openbare school (overheidsschool) en een school met bijzonder onderwijs. De besturen van deze scholen gaan dan op in één bestuur of er wordt een éénpitter opgericht. De verschillende levensbeschouwingen krijgen allebei een plaats in de nieuwe school.

 

Abonneren op Begrippen maatschappelijk vastgoed

Snel naar

Partner worden?

Corona