aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

exploitatie

5.4 Adequate organisatie en exploitatie

 

Keurmerk ChefproofDe gebruiker richt zijn organisatie en exploitatie zo in dat de beoogde maatschappelijke meerwaarde kan worden gerealiseerd. Ze legt daarover verantwoording af aan haar eigen toezichthouders en (aanvullende) maatschappelijke financiers. 

 

5.5 Exploitatie horeca

Keurmerk ChefproofDe gemeente exploiteert in principe zelf geen horeca. Indien horeca van toegevoegde waarde is en dit niet de expertise van de gebruiker(s) is, wordt gezocht naar een passend horecaconcept en een bijbehorende horecaondernemer.  

 

Abonneren op exploitatie

Snel naar

Partner worden?

Corona