LinkedInYouTubeTwitter

Startbijeenkomst Deltaplan scholen

 

Zo’n 2,5 miljoen kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs konden vanwege corona niet gezond naar school. De gevolgen daarvan voor hun ontwikkeling en de Nederlandse economie zijn groot. Maar er speelt meer en ook al langer. De leerprestaties van kinderen lopen al jaren terug en ook het lerarentekort groeit nog steeds. 

 

Image
Deltaplan scholen

Gelukkig krijgt het onderwijs in het nieuwe regeerakkoord extra aandacht. Het nieuwe kabinet maakt zich hard voor beter onderwijs, kleinere klassen, een rijke schooldag en kansengelijkheid. Al deze ambities moeten worden verwezenlijkt door mensen én op een plek.  

 

Ook die plek vraagt aandacht. Een groot deel van de schoolgebouwen is niet geschikt voor modern onderwijs en geen gezonde werkplek. De commissie Platform Perspectief Jongeren, een club die het Nationaal Programma Onderwijs begeleidt, ziet kleinere groepsgrootte, meer ruimte en betere ventilatie als belangrijke voorwaarden voor beter onderwijs. Daarbij willen (en moeten) gemeenten, scholen en het Rijk alle gebouwen voor 2050 onder handen nemen om ze klimaatneutraal te maken.

Tijd voor actie

Kortom hét moment om het tij in het onderwijs te keren en de verouderde gebouwen in één keer goed en snel geschikt te maken voor de wensen en ambities van de samenleving. Voor die enorme verbouwing hebben we alles en iedereen nodig: de mensen in het land, experts op het gebied van onderwijs, de politiek, scholen, gemeenten, bouwers, installateurs en het Rijk. Daarbij zullen we moeten afwijken van de vertrouwde paden die we tot nog hebben bewandeld. Die blijken niet te werken en niet snel genoeg tot een oplossing te leiden. Daarom heeft het netwerk van Bouwstenen voor Sociaal, landelijk platform voor publiek gefinancierd vastgoed,  het initiatief genomen voor een Deltaplan scholen.

 

Tijdens deze bijeenkomst kijken we hoe we de grote verbouwing van alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland integraal, programmatisch en snel kunnen aanpakken. We kunnen daarbij leren van de aanpak  in het aardbevingsgebied in Groningen, maar wellicht zijn er ook andere goede ideeën. Alle ideeën, vakkennis en handen kunnen we goed gebruiken.

Image
Sprekers startbijeenkomst Deltaplan

Programma

Het programma is als volgt:

 • Korte toelichting op het initiatief voor het Deltaplan Scholen en de resultaten uit lopend onderzoek door Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen
 • Gesprek over wat een gemeente en school nu al kunnen doen, met:
  • Martin van den Berg, directeur bestuurder Christiaan Huygenscollege en lid van de samenwerkingsagenda PO-raad, VO-raad en VNG
  • Bé Schollema, wethouder gemeente Pekela en als wethouder betrokken bij de aanpak van scholen in het aardbevingsgebied
  • deelnemers aan de bijeenkomst 
 • Gesprek over wensen, belangen en geld:
  • Fije Hooglandt, lid platform Perspectief Jongeren en lid CvB bij Talent Primair
  • Rein-Aart van Vugt, partner bij Deloitte en lid van de Commissie BBV
  • deelnemers aan de bijeenkomst
 • Conclusies en vervolg

 

De resultaten van de bijeenkomst kan iedereen mee naar huis nemen om zelf vervolg aan te geven. Bouwstenen verwerkt het resultaat samen met lopend onderzoek in een tweede versie van het Deltaplan Scholen. 

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, managers en professionals in het onderwijs, maatschappelijk vastgoed en wijkontwikkeling. En ook informatief voor lokale en landelijke politici, medezeggenschapsraden, raden van commissarissen en belangenorganisaties rond kind, onderwijs en wijken. Iedereen is uitgenodigd kennis te nemen van het initiatief en zijn of haar bijdrage te leveren.

Datum, tijd, locatie

 • woensdag 9 maart 2022
 • 13.30 - 15.00 uur
 • Online via Teams
 

Meedoen?

Dat kan. Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Je kunt je hier aanmelden voor de bijeenkomst.

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.20
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Open
Organisatie
BOUWSTENEN