LinkedInYouTubeTwitter

Fondswerving en sponsoring

 

Een multifunctionele accommodatie (MFA) is een onderneming met een maatschappelijke opdracht. Werven is een kerncompetentie van ondernemingen. Opdrachten, initiatieven, sponsors en goede mensen, ze worden allemaal geworven. Nu gemeenten steeds nadrukkelijker communiceren dat er voor veel maatschappelijke doelen geen of ontoereikend budget is, is er voor MFA's maar één motto: werven of sterven. Zo dramatisch wordt het natuurlijk niet. Maar het versterken van de wervingskracht van MFA's is een uitdagend thema.

 

Artikelen

 

Onderzoeken

 

Voorbeelden