aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Samen wijzer en sneller vooruit

Samenwerken door gelijke belangenSamen vooruit komen op actuele thema’s in het maatschappelijk vastgoed; dat is wat we binnen Bouwstenen doen. Zin om mee te doen? Dat kan.

 

Bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij één van de Bouwstenen-netwerken. Daarin helpen mensen met dezelfde functie of focus elkaar en zichzelf vooruit rond een gezamenlijk vraagstuk. 

 

NetwerkenProfessionele uitwisseling
Binnen de netwerken wordt informatie en ervaring uitgewisseld en samen gewerkt aan onderwerpen die de betrokkenen zelf op de agenda zetten. Dat scheelt tijd en zoekwerk. Daarbij helpt Bouwstenen mee zoeken. Omdat de deelnemers elkaar kennen is de drempel om elkaar te bevragen laag. Dat is de meerwaarde van een netwerk boven losse bijeenkomsten.  

 

Kies het netwerk dat bij u past
Onderstaand een overzicht van de verschillende netwerken en voor wie ze bedoeld zijn. Er zijn meer specialistische netwerken die op landelijk niveau worden georganiseerd, zoals het netwerk voor financiële experts en juridisch medewerkers, en (bij voldoende deelname) ook meer generalistische netwerken in de regio, bijvoorbeeld over vastgoedmanagement bij gemeenten en scholen.  

 

Netwerk

Gem.

Onder-

wijs

Zorg

&

Welzijn

Corpo's

Overig

Volgende

bijeenk.

Beleid en Vastgoed

X

10 maart

Bestuurders

X

X

X

X


volgt

Chefs Vastgoed

X

10 maart

Corporaties (BOG/MOG)
X


23 maart

Financiële Experts

X
X

16 februari

Informatiemanagement

X

X

X

X


volgt

Juridische Zaken

X

X

X

X

X

11 mei

Makelpunten

X


X

X


7 maart

Onderhoud

X

X

X

X

X

12 april

Onderwijs


X
10 februari

Vaklui

X

X

X

X

X

22 maart

Vastgoedmanagement

X

X


10 februari

Vastgoedsturing

X

17 maart

Verduurzamen

X

30 maart

Wijkvoorzieningen

X

X

X

X

X

26 mei

Zorgvastgoed

X


X

X

X

18 mei

 

 

Prijskaartje of inbegrepen

Aan de meeste netwerken hangt een prijskaartje, maar er is ook een gratis netwerk voor gemeenten, scholen, zorgorganisaties en corporaties, namelijk die over informatiemanagement. Ook partners kunnen gratis (en bij meerdere netwerken met korting) meedoen.

 

Ontwikkelwerk
De netwerken binnen Bouwstenen zijn steeds meer ontwikkelnetwerken geworden. In de slipstream van de uitwisseling worden praktische tools ontwikkeld, zoals spelregels, een huurprijssystematiek, een reviewsystematiek of houvast bij het informatiemanagement. Hoe meer partijen meedoen, partner worden of anderszins bijdragen, hoe sneller we vooruit komen.

 

 

 

Ook meedoen?
Bekijk hier het overzicht van alle netwerken binnen Bouwstenen. Uw aanmelding voor één of meerdere netwerken zien we graag tegemoet.

 

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners