LinkedInYouTubeTwitter

Er valt wat te kiezen

Image
Verkiezingen

Woensdag 15 maart 2023 mag je in het stemhokje niet één maar twee vakjes rood kleuren - let wel: op twee verschillende stembiljetten. Veel te kiezen dus, maar waarvoor eigenlijk? Het lijkt soms meer over de Eerste Kamer te gaan, terwijl er regionaal veel op het spel staat.

Investeren of repareren?

Weinig Nederlanders weten precies wat de 21 waterschappen eigenlijk doen. In 2008 werd dit pijnlijk zichtbaar toen slechts een krappe 23% van de stemgerechtigden de moeite hadden genomen naar de stembus te gaan. Inmiddels is het stelsel op de schop gegaan en kan het dagelijks bestuur rekenen op een iets groter mandaat. Een van de kerntaken van het waterschap heeft betrekking op 'droge voeten' en dus ook op 'droge en klimaatbestendige gebouwen'. Moeten we vooraf investeren, of achteraf repareren?

Gevolgen van een hoosbui

In 2019 publiceerde Arcadis een interactieve kaart met de gevolgen van een stevige hoosbui voor gebouwen. Zo'n bui komt nu ruim zeventig keer per jaar voor, en de verwachting is dat de frequentie in de toekomst zal toenemen. In risicogebieden, waar onvoldoende afwatering is, kan één korte bui zorgen voor tienduizenden euro's schade aan gebouwen. In Gouda is zo’n doemscenario bijvoorbeeld al terugkerende praktijk omdat de gemeente niet alleen stevige buien te verduren krijgt, maar ook met zeespiegelstijging en bodemdaling. 

Image
Statenzaal Provincie Overijssel

Weer die stikstof

Ook in de provincie staat er komende vier jaar veel op het spel. Landelijk beleid moet hier tot uitvoering komen. Zo is het heetste politiek hangijzer van dit moment, het stikstofdossier, nog lang niet uitgekristalliseerd. Naar wie vult de schaarse stikstofruimte, boeren of bouwers? Uiteindelijk is dat aan de provincie. In Alphen aan den Rijn wil de wethouder bijvoorbeeld de polder dolgraag volbouwen met woningen en voorzieningen, maar hij stuit daarbij op een 'njet' van de provincie.

Opgave rond nieuwkomers

Daarbij gaat de provincie over de spreiding van nieuwkomers binnen hun grenzen. Voor gemeenten gaat dit een structurele beleidsopgave worden en mogelijk ligt hier ook een rol voor de vastgoedafdelingen. Waar  huisvest je de mensen? Welke voorzieningen hebben zij nodig? Hoe denken verschillende provinciale partijen daarover?

Geld voor OV, cultuur en duurzaamheid

Naast de landelijke klussen die de provincie uitvoert, maakt zij ook haar eigen beleid. Zo geeft de provincie veel geld uit aan openbaar vervoer en subsidieert zij duurzaamheidsprojecten en culturele instellingen. Daarmee kan de provincie dus een belangrijke partner zijn in je verduurzamingsopgave of om je theater succesvol vol te krijgen. De verschillen tussen provincies zijn groot, dus goed je hierin te verdiepen.

Image
Jan Anthonie de Bruin

Twee halen, één betalen

En natuurlijk kiezen de Provinciale Staten uiteindelijk de leden van de Eerste Kamer. "Focus op de provincie en dan zal vanzelf jouw belang worden verdedigd in de Eerste Kamer. Eigenlijk is het: twee halen, één betalen" adviseert Eerste Kamer voorzitter Jan Anthonie de Bruijn, bij Omroep Gelderland. Ga in ieder geval naar de stembus, want ook jouw stem telt!
 

Meer informatie

  • Wat te stemmen:
  • Waterschadekaart: inzicht in te verwachten waterschade bij extreme regenbuien (Arcadis, juni 2019)
  • Notitie: verkenning klimaatbeleid en maatschappelijk vastgoed (Bouwstenen en Waterschap & Veluwe, maart 2020)
  • Filmpje: over belang van klimaatmaatregelen met Emil Hartman van Waterschap Vallei & Veluwe (Bouwstenen, maart 2020)
  • Website: wat doet een waterschap?
  • Bericht: Verschillen tussen provincies (Binnenlands Bestuur, 8 maart 2023)
  • Bericht: valt Gouda nog te redden? (Volkskrant, 9 april 2021)

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.