LinkedInYouTubeTwitter

Planmatig onderhoud

 

Planmatig onderhoud is, volgens Commissie BBV, in de regel groot onderhoud waardoor de lasten hiervan niet geactiveerd mogen worden. Deze lasten kunnen op twee wijzen worden verwerkt in de begroting en/of jaarrekening:

  • Lasten in het jaar van uitvoering direct ten laste van de exploitatie brengen;
  • Lasten in het jaar van uitvoering ten laste van een vooraf gevormde voorziening brengen.

 

Bronnen: