aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Horst aan de Maas

Ambitie
De gemeente Horst aan de Maas streeft er naar dat alle maatschappelijke accommodaties in 2035 zijn verduurzaamd en energieneutraal zijn. Het beleid hiervoor is verwoord in het accommodatiebeleid.  

 

Aanpak

  • verduurzaming van de eigen accommodaties;
  • ondersteunen en faciliteren bij accommodaties waaraan de gemeente geen financiële bijdrage levert (bijvoorbeeld door kennisdeling en/of toeleiding naar subsidieregelingen);
  • uitwerken plan voor zowel nieuwbouw als  bestaande bouw (als onderdeel van IHP en MJOP).

 

Realisatie

Twee onderwijshuisvestingsprojecten zijn/worden gerealiseerd waar onder een basisschool in een voormalige kerk (Norbertusparochie) en een basisschool in het voormalige klooster (Meterik).

En er zijn plannen voor de bouw van een nieuwe basisschool die volledig energie neutraal zal worden gebouwd.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners