Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Start pilot informatieplicht

Informatieplicht energiebesparingStart tijdig met een pilot en kijk wat de impact (in tijd en geld) is van de informatieplicht energiebesparing. Dat is een belangrijke tip uit het werkveld. Hoe ziet de planning er uit?


De informatieplicht, die in 2019 ingaat, brengt flink wat administratieve lasten met zich mee. Om daar een beeld van te krijgen, is het van belang tijdig met een pilot te beginnen en te kijken voor welke organisaties de plicht geldt en wanneer er wat moet worden aangeleverd. 

Op wie van toepassing

De plicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar meer verbruiken dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas; zo'n beetje 10 keer het gebruik van een gemiddeld huishouden. 

Er zijn een paar uitzonderingen, namelijk:

  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem, artikel 15.51 Wet Milieubeheer
  • Deelnemers aan het Europese Broeikasgas Emissiehandelssysteem (ETS) bedrijven, artikel 16.5 Wet Milieubeheer
  • Type C-bedrijven (vergunningplichtig), artikel 2.14c Activiteitenbesluit milieubeheer
  • Deelnemers convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3)

In de praktijk zullen vrijwel alle VO-, MBO- en HBO-scholen en veel PO-scholen onder de verpichting vallen. Dito voor gemeenten en grote sport-, zorg- en cultuurorganisaties.

Planning

De volgende data ten aanzien van de informatieplicht zijn belangrijk.

  • In januari 2019 worden de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) gepubliceerd en wordt er vanuit RVO een loket open gesteld waar partijhen vragen kunnen stellen;
  • In april 2019 treedt de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit in werking;
  • Uiterlijk juli 2019 moet de informatie worden aangeleverd bij het eLoket.

 

 

Yes you canMeedoen?

Dat kan. Wordt partner, wissel uw kennis uit en ontwikkel mee met de dingen die komen gaan. zich hier aanmelden

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner