aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Gratis asbestinventarisaties

Gratis asbestinventarisatiesDe provincie Overijssel stelt gratis asbestinventarisaties beschikbaar voor locaties waar veel kinderen en jongeren komen. 


In Overijssel is nog zo’n 10 miljoen m2 aan asbestdaken te vinden. De verwering van 
deze daken zorgt ervoor dat er asbestvezels in de lucht vrijkomen.

Gezondheidsrisico's 

Om gezondheidsrisico’s te voorkomen wil de provincie graag al het asbest van de daken, om te beginnen bij locaties waar veel jongeren komen. Jongeren lopen namelijk een groter risico om op latere leeftijd ziek te worden als ze in aanraking komen met vrijgekomen asbestvezels. 

Diverse locaties 

De gratis inventarisaties zijn bedoeld voor maneges, sportaccommodaties, scholen, clubgebouwen of verenigingen. Gebouwen in eigendom van overheden komen niet in aanmerking. “Uiteraard kunnen gemeenten de organisaties die hiervoor in aanmerking komen wel op deze actie attenderen", zegt Nathalie Kwakman, communicatieadviseur van het programma Versnellling aanpak Asbestdaken van de provincie Overijssel.

Aanmelden kan nog 

Bouwstenenpartner RPS advies- en ingenieursbureau voert de asbestinventarisaties voor de provincie uit. Er zijn 100 gratis inventarisaties van asbestdaken te vergeven. RPS heeft er al diverse uitgevoerd. Nathalie Kwakman: “Organisaties kunnen hun dak dus nog steeds aanmelden. De actie loopt tot en met juli 2020.”

Meer informatie?

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners