aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Gouda voor verduurzaming

VerduurzamenDe gemeente Gouda zet (snelle) stappen richting verduurzaming. De Zuid-Hollandse gemeente kiest voor de 'fast lane-aanpak' om de duurzaamheidsambitie te realiseren.

 

Begin 2017 ging de gemeente Gouda nadenken hoe, in welke mate en vooral op welke wijze de vastgoedportefeuille kan worden verduurzaamd. De ambitie was om uiterlijk in 2020 minimaal 20% energiereductie en 25% CO2-uitstoot te realiseren en energie- en CO2-neutraal te zijn in 2040. Maar hoe?
Rachid Ihataren
Gebrek aan kennis
"De grootste uitdaging was het gebrek aan kennis over verduurzamen", legt Rachid Ihataren, hoofd van het Team Vastgoed & Grondzaken bij de gemeente Gouda, uit. "We vormden doelstellingen, hadden ambities, maar over de route bestonden wisselende overtuigingen." Om die reden zocht de gemeente advies in bij Royal HaskoningDHV. 

 

Fast-lane

Er werd gekozen voor de 'fast lane-aanpak'. Allereerst werd de kernportefeuille die in aanmerking komt voor verduurzaming vastgesteld. Per pand zijn alle mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en de kosten daarvan geïnventariseerd. Vervolgens zijn deze maatregelen doorberekend op de bijdrage aan de doelstellingen op energiereductie en CO2-uitstoot. Tot slot is er een inventarisatie gemaakt van relevante maatregelen met de grootste impact.


ShowcasesGoudse Schouwburg
Tegelijkertijd koos Gouda om 4 grote, aansprekende gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals de Goudse Schouwburg, maximaal te verduurzamen; de zogenoemde showcases. Bij deze gebouwen worden alle geïnventariseerde maatregelen uitgevoerd. Rachid: "Het doel hiervan is om zichtbaar te maken dat we duurzaamheid belangrijk vinden en ook echt oppakken en de Goudse bewoners en ondernemers enthousiast maken om ook een bijdrage te leveren."


Inzicht en flexibiliteit
Rachid ziet een groot voordeel in de 'fast lane-aanpak': "Het aantrekkelijke is dat je kunt spelen met de geformuleerde ambitie in relatie tot beschikbaar budget. Bovendien heb je meteen inzicht in wat maximaal kan worden bijgedragen aan duurzaamheid, voor zover het maatregelen betreffen die in of aan het gebouw kunnen worden getroffen. Met onze kernportefeuille is dat 44%. En als de ambitie hoger komt te liggen dan 44% dan moeten we dus naar andere type maatregelen kijken die buiten het gebouw liggen."

 

 


Bijeenkomst Klimaatakkoord en enquete samen met VNG
Op 30 mei 2018 organiseren de VNG en Bouwstenen voor gemeenten en ter voorbereiding op het Klimaatakkoord een bijeenkomst over de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze bijeenkomst is gratis voor partners van Bouwstenen en gemeenten die de VNG/Bouwstenen enquete rond het gemeentelijk vastgoedmanagement invullen. Zie hier het programma en de mogelijkheid u aan te melden.  

 

Meedoen met Bouwstenen
Ook kunt u meedraaien in een van onze kennisnetwerken waarin vanuit verschillende invalshoeken naar de verduurzamingsopgave wordt gekeken en parijen elkaar verder vooruit helpen. Zie hier de mogelijkheden.

 

 

 

Meer informatieSnel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners