aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Inzicht door datakoppeling

Door koppeling van data door Republiq blijkt dat gemeenten 31,4 miljoen m2 vastgoed bezitten voor onderwijs, sport en andere functies. 

 

Dat gemeenten veel vastgoed bezitten, is niet nieuw. Wel vrij nieuw is dat het onderzoek is gebaseerd op een koppeling van diverse big en open data-bestanden, waaronder die vanhet Kadaster en BAG.  

 

Locatiegegevens

Omdat veel openbare data ook geografische kenmerken bevat, is het mogelijk deze data op een kaart tonen en voor allerlei toepassingen geschikt te maken. Republiq doet dat onder andere voor het opstellen van een voorzieningenplan in Rotterdam en het Kadaster heeft dit gedaan bij het opstellen van de leegstandsmonitor. Het verder gebruiken van big en open data voor toepassing in het maatschappelijk vastgoed is één van de onderwerpen tijdens de Bouwstenen-jaarbijeenkomst op 28 november 2019.  

 

Gemeentelijk beleid

Uit het onderzoek van Republiq blijkt dat het merendeel van het gemeentelijk vastgoed (61%) direct wordt ingezet voor één van de gemeentelijke beleidsvelden of het eigen werk. 

  • 16,0 miljoen m2 (52%) voor sport, onderwijs, welzijn of cultuur

  • 2,8 miljoen m2 (9%) voor ambtelijke huisvesting

Bij onderwijs zijn ook de gebouwen meegenomen die juridisch gezien van schoolbesturen zijn, maar economisch in eigendom van gemeenten.  

Overig bezit

Het overige gemeentelijke bezit (39%) is als volgt opgebouwd:

  • 3,4 m2 (11%) overig maatschappelijk bezit zoals kerken, torens, brugwachtershuisjes, begraafplaatsen of atelierruimtes

  • 2,6 miljoen m2 (8%) met een woonfunctie, bijvoorbeeld voor statushouders of arbeidsmigranten, ambtswoningen en woningen in een ontwikkelgebied

  • 6,3 miljoen m2 (20%) met een commerciële functie, waaronder winkels, kantoren, kinderopvang of panden in een ontwikkelgebied

  • 0,2 miljoen m2 gezondheidszorg en industrie (<1%)

Trendradar

In oktober 2019 bracht Het Instituut Voor Vastgoed en Duurzaamheid (IVVD) de trendradar gemeentelijk vastgoed uit. Hieruit blijkt dat steeds meer gemeenten een centrale vastgoedorganisatie of cluster hebben en dat er meer strategisch over het gemeentelijk vastgoed wordt gedacht. Verder is er meer politieke aandacht voor dit vastgoed.

Het beter in kaart brengen van dit vastgoed mag wat ons betreft ook zeker wel als trend worden gezien.

 

Zie hier het onderzoek van Republiq en hier het trend-rapport van de IVVD. 

 

 

Meedoen?

Tijdens de Jaarbijeenkomst hebben we diverse sessies en een nieuwe publicatie over (sturings)informatie voor vastgoed en facility management, met o.a. bijdragen van het Kadaster, Republiq en diverse andere organisaties.

 

Zie hier meer informatie over deze bijeenkomst voor mensen uit de ICT. Aanmelden kan via de knop hiernaast.

 

 

 


Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners