aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Geld voor 10 gasloze scholen

Gasloze schoolHet ministerie van BZK heeft € 5 miljoen beschikbaar gesteld voor tien gasloze scholen. Om de klimaatdoelen te bereiken zal meer nodig zijn.  

 

Tot 1 oktober 2018 kunnen gemeenten en scholen subsidie aanvragen voor proefprojecten. Er is € 3,5 miljoen gereserveerd voor tien projecten (€ 350.000 per school). De resterende € 1,5 miljoen is bestemd voor begeleiding van de geselecteerde pilots en ontwerpvergoedingen voor deelnemende marktpartijen. Platform 31 en Ruimte OK verzorgen de begeleiding van de pilot voor gasloze scholen.

Meer voorbeeldenVan het gas af

Het ministerie van BZK wil met de proefprojecten een breed toepasbare en zo goedkoop mogelijke werkwijze ontwikkelen om schoolgebouwen succesvol aardgasvrij en energiezuinig te maken. Waarom voor deze aanpak met tien proefprojecten is gekozen, is niet helder. Er bestaan al meerdere voorbeelden van gasloze scholen. In het juni-nummer van Schoolfacilities worden er vijf genoemd en ook op de website van Ruimte OK zijn ze te vinden.  

Professionalisering en datasturing

Op social media werd niet erg enthousiast op het bericht gereageerd, met o.a. "Wij willen alle scholen in onze gemeenten gasloos maken". Veel gemeenten voeren een actief energie- en klimaatbeleid en hebben dit beleid vertaald naar scholen. Het gaat nu om de concrete uitvoering. Van belang daarbij is het vastgoedmanagement verder te professionaliseren en meer te sturen op relevante data voor energie en klimaat. Daar wordt in de sector ook aan gewerkt. Zie ook de Agenda Maatschappelijk Vastgoed, het ontwikkelprogramma In Control (informatiemanagement rond duurzaam en slim vastgoedmanagement) en het vakblad Schoolfacilities.  

Integrale portefeuilleaanpak

Het is vooral op scholen in krimpgebieden lastig uit te leggen waarom in gebouwen wordt geinvesteerd, terwijl het aantal kinderen afneemt en onderwijspersoneel moet worden ontslagen. Mede daarom pleitten scholen en gemeenten voor een meer integrale aanpak bij de realisatie van de klimaatdoelen, waarbij eerst naar de totale maatschappelijke vastgoedportefeuille en de eigen mogelijkheden wordt gekeken en vervolgens wordt bepaald wat aanvullend nodig is (zie ook de VNG-update van juni 2018). Via de VNG/Bouwstenen-enquête wordt geinventariseerd waar gemeenten nu staan. Veel gemeenten hebben deze enquête al ingevuld.    

 

 

Subsidie aanvragen?Partnership

Zie hier meer informatie.

Meedoen met Bouwstenen?

Doe mee met de VNG/Bouwstenen-enquête en de regiobijeenkomsten in het najaar (voor gemeenten).

 

En help elkaar vooruit in Bouwstenen-verband via een partnership (voor gemeenten, scholen, corporaties en iedereen die vooruit wil helpen). 

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners