LinkedInYouTubeTwitter

Extra geld voor sportaccommodaties

SportakkoordEr komt jaarlijks € 87 miljoen vrij voor het moderniseren van sportaccommodaties, staat in het Sportakkoord. Ook voor het verduurzamen en toegankelijker maken van de accommodaties komt extra geld beschikbaar.

 

Minister Bruno Bruins van VWS heeft op 29 juni 2018 samen met vertegenwoordigers van sport, gemeenten en andere maatschappelijk organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend: 'Sport verenigt Nederland'. Het akkoord beoogt de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken, zodat het leuk en toegankelijk is voor álle Nederlanders, in álle levensfasen.

Hoge rekeningSportakkoord 2018

In het Sportakkoord zijn zes ambities in deelakkoorden uitgewerkt. Eén van die deelakkoorden gaat over duurzame sportinfrastructuur. Een groot deel van de accommodaties is tussen de 40 en 50 jaar oud. Ze voldoen niet aan de nieuwe duurzaamheidseisen en zorgen voor hoge energierekeningen voor verenigingen.

Verduurzamen

Tot en met 2021 komt er ieder jaar € 87 miljoen aan subsidie vrij voor sportaanbieders. Dat geld mogen zij inzetten voor het moderniseren van hun accommodatie. Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk hiervoor een subsidieaanvraag in te dienen. Voor het geld dat beschikbaar komt voor de verduurzaming komen gemeenten en sportbonden op korte termijn met nadere informatie.

Integrale aanpak

Bedoeling is dat sportverenigingen en gemeenten via een zogeheten Routekaart en expertiseplatform worden ondersteund om hun sportaccommodaties te verduurzamen. Gemeenten hebben tijdens een bijeenkomst over het Klimaatakkoord op 30 mei 2018 aangegeven dat zij de sportaccommodaties graag integraal willen meenemen in de verduurzaming van hun vastgoedportefeuille en wijkenaanpak. Bouwstenen is hierover in gesprek met de Vereniging Sport en gemeenten en de VNG.    

Onderzoek

Ook komt er een onderzoek naar de organisatie en financiering van de sport. Met dat onderzoek wil het ministerie van VWS in beeld brengen waar nu de knelpunten op deze terreinen zitten en hoe die bottlenecks kunnen worden weggenomen.Vanaf 1 januari 2019 start de uitvoering van het Sportakkoord en de bijbehorende deelakkoorden. 

 

 

Meedoen?Yes you can

Interesse om mee te doen met een nieuw netwerk sportaccommodaties? Stuur dan een mail met uw contactgegevens naar inge@bouwstenen.nl.

 

Of meld u aan voor één van onze meer integrale gemeentelijke netwerken, bijvoorbeeld die over beleid en vastgoed, integrale portefeuillesturing, verduurzamen van vastgoed of multifunctioneel gebruik van accommodaties.  

 

 

Meer informatie

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.