aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Enquête bruikbaarheid sites

EnquêteHet Rijk doet onderzoek naar de praktische bruikbaarheid van diverse websites die relevant zijn voor de energietransitie. U kunt meedoen door de enquête in te vullen. 


De enquête gaat niet specifiek over maatschappelijk vastgoed, maar wel over de bruikbaarheid van websites die voor de energietransitie handig kunnen zijn. Concreet gaat het om de bruikbaarheid van Energiecijfers.nl, Energieopwek.nl, Ewissieregistratie.nl, Klimaatmonitor.databank.nl, Nationaleenergieatlas.nl, Opendata.cbs.nl, RES Analysekaarten, Waarstaatjegemeente.nl, Waarstaatjeprovincie.nl en Warmteatlas.nl. 


De enqête biedt ook een mogelijkheid aan te geven wat u mist. 


Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het programma Verbetering Informatievoorziening Energietransitie (VIVET). Hierin werken CBS, Kadaster, PBL, RVO en Rijkswaterstaat samen. Doel is te zorgen voor relevante, betrouwbare en actuele gegevens rond de energietransitie en de informatiebehoefte beter te laten aansluiten bij de behoeften.

De enquête is anoniem en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, genaamd Ergo: Research Intelligence te Amsterdam. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer vijf minuten. 

 

Doe mee 

U kunt via deze link deelnemen aan de enquête van VIVET.      

 

Maar u kunt uw wensen en reactie op het huidige aanbod ook kenbaar maken via onderstaande reactieknop. Niet vergeten te saven.

 

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners