aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Achtergrondinformatie

 

 

Algemene informatie over buurthuizen, bewonersbeheer en wijkondernemingen

 • BewonersBedrijven, Bouwen aan een sterke sector (LSA, oktober 2019) Onderzoek naar prestaties van BewonesBedrijven in 2017.
 • Kookboek voor dorpen en dorpshuizen (Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen Provincie Gelderland, februari 2016). Bevat inspiratie, tips en handvatten voor dorpsplatforms, dorpshuizen en andere burgerinitiatieven.
 • Vastgoed voor de buurt: corporaties investeren in leefbaarheid (De Vernieuwde Stad en Platform31, januari 2016). Over hoe corporaties de leefbaarheid van buurten faciliteren – samen met gemeenten, de buurt en maatschappelijke organisaties.
 • Buurtrechten en leegstaand vastgoed: resultaten van kwalitatief onderzoek (Rick Nijkamp en Yolanda Schothorst, januari 2016). Dit onderzoek geeft inzicht in wat de meest haalbare en bruikbare opties zijn om leegstaand vastgoed in te zetten voor maatschappelijke initiatieven.
 • Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief: handboek voor publieke ondernemers (Harry Kruiter, Albert Jan Kruiter en Eelke Blokker, 2015).
 • Kennisagenda, Ruimte voor initiatief Een tussenstand (Aletta Winsemius (Movisie) Dave van Ooijen (Platform31) Jan Wielaard (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) oktober 2014) 
 • Buurthuizen in zelfbeheer (Astrid Huygen, maart 2014) Een onderzoek naar de 'receptuur' bij vier buurtcentra onder bewonersbeheer in Utrecht, Tilburg, Roosendaal en Krommenie.
 • Baas in eigen buurt. (José Nederhand september 2013) Vergelijkende casestudy naar de invloed van gemeentelijke sturing op de condities van zelforganisatie bij het opstarten van wijkondernemingen. Omdat de aanpak in Amersfoort nadrukkelijk verschilt van die in Amsterdam zijn deze twee steden als voorbeeld gebruikt.
 • Wijkondernemingen met een relatie tot woningcorporaties. (Aedes juli 2013) Een overzicht.
 • Dorpshuizenbeleid op maat (Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, juni 2013) Een brochure voor gemeenten die te maken krijgen met oprichting of beheer van 'dorpshuizen' in de breedste zin van het woord.
 • Wijkondernemingen, oriëntatie op rechtsvormen (ministerie van BZK, juni 2013): informatieblad met alle info voor startende wijkondernemers, met betrekking tot rechtsvormen. Hiermee kan de wijkondernemer kiezen voor de juiste rechtsvorm voor zijn onderneming.
 • Wijkondernemingen, bewonersbeheer van maatschappelijk vastgoed (ministerie van BZK en Bouwstenen, mei 2013). Informatieblad over de uitkomsten de het Ontwikkelprogramma Bewonersbeheer.
 • Giften, leningen, lidmaatschappen (ministerie van BZK, mei 2013). Informatieblad over hoe buurthuizen om kunnen gaan met giften, leningen en lidmaatschappen.
 • Quikscan bewonersbeheer (LSA, april 2013). Onderzoek naar bewonersbeheer in gemeenten met meer dan 70.000 inwoners.
 • Eindevaluatie verzelfstandiging buurthuizen (gemeente Zaanstad, november 2012). Evaluatie van de verzelfstandiging van De Kwakel, De Pelikaan, De Vuister en De Bovenkruier. 
 • Wijkondernemingen; Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid (Ministerie van BZK en Aedes, oktober 2012)
 • Van buurthuis naar wijkonderneming, onderzoek van De Nieuwe Jutter, Verwey-Jonkerinstituut en Bouwstenen (september 2012) over de praktijk van  buurthuizen in stedelijk gebied die door bewoners worden beheerd. Conclusie; zij ontwikkelen zich steeds meer als onderneming.
 • Evaluatie bewoners en invloed (SEV, september 2012)
 • Condities voor zelforganisatie (Verwey-Jonker Instituut, juni 2012). Onderzoek naar de voorwaarden die nodig zijn voor zelforganisatie van burgers.
 • Vertrouwen in de burger, Wetenschappelijke Raad Regeringsbeleid (2012)
 • Thuis in het buurthuis, publicatie van Zet Brabant, 2012. Auteurs: Margreeth Broens en Kamieke van de Riet.
 • Kulturhus  als hart van de gemeenschap. Sinds 2003 investeert Gelderland fors in Kulturhusen, dorpshuizen en dorpscontactpersonen om de leefbaarheid in dorpen, kernen en wijken te verbeteren. Wat zijn de successen en de risico's? Lees hier de samenvatting van een onderzoek (bron: Provinciale Staten, 2012) en zie hier de voorzieningenkaart van Gelderland (bron: Provinciale Staten, 2012)
 • Met vereende krachten; onderzoek naar functioneren van De Nieuwe Jutter: een pionierend buurthuis in zelfbeheer in de Utrechtse Rivierenwijk (2011)
 • Bewonersbeheer van maatschappelijk vastgoed, publicatie van het ministerie van BZK (april 2011) met resultaten van het 'Ontwikkelprogramma bewonersbeheer'.
 • Sterke verhalen: burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen, publicatie van SEV en Movisie (juli 2011) met 'sterke praktijken': vier dorpen staan model voor gedurfde en veelomvattende burgerinitiatieven. 
 • Maatschappelijk ondernemen vanuit interesse, Rotterdam Vakmanstad en Maasdelta Groep (2010) Inspiratiedossier rond maatschappelijke relevante vraagstukken met name rond 'niet zelfredzame burgers' in en rond Rotterdam. De oplossing beweegt zich op het snijvlak van wonen, zorg, welzijn en onderwijs. Met best practices, zoals zorgboerderijen en divers multifunctioneel vastgoed.
 • De betekenis van nabijheid, L. Linders (2009). Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Met aandacht voor de drijfveren van mensen om te helpen, relaties tussen buurtbewoners en mentale en fysieke drempels.
 •  Voorstudies Woonservicegebieden van de SEV (2009). Onderzoek naar het functioneren van woonservicegebieden in heel Nederland. Met voorbeelden van lokale burgerinitiatieven (zie deel 2 van het rapport).
 • Film: Een overdekt dorpsplein, het kulturhus in Olst-Wijhe: ontmoetingsplek voor jong en oud (2008).
 • Film: Iedereen aan tafel: kunsttafels in Amsterdam: de sociale samenstelling van de buurt gemengd (2008).
 • Het uitnodigende gemeenschapshuis, M. Broens (januari 2008). Handreiking bij het ontwikkelen van accommodatiebeleid. Over ontwikkelingen, belangen, beleid en uitwerking in de praktijk van gemeenschapshuizen in Noord-Brabant. Met aandacht voor bewonersbeheer en vrijwilligers.
 • Het ondernemende dorp (2006) Nederlands Platform Ouderen en Europa (inmiddels opgeheven). Over hoe dorpen zelf voorzieningen kunnen realiseren in coöperatief verband.

 

Wijkrestaurants

 • Van de kook, W. van de Wetering e.a. (2011). Over succesvol ondernemen in wijkrestaurants, met een hoofdstuk over bewonersbeheer in wijkrestaurants.
 •  Hartverwarmend, Resto VanHarte en Mooiste Contact Fonds (november 2009). Een kookboek met reportages van bezoekers van Resto VanHarte. Resto VanHarte verbindt mensen door eten: zo komen zij uit een sociaal isolement.

Artikelen van Bouwstenen voor Sociaal

 

Overige artikelen

 

Fondsen en financiering

 • Kern met pit, door Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Bewonersgroepen worden uitgedaagd om zelf initiatieven te ontwikkelen. Realiseert een bewonersgroep hun wens binnen de afgesproken termijn, dan wordt ze gelauwerd met de eretitel 'Kern met pit' en € 1.000 als blijk van waardering.
 • Oranjefonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie, zoals kleinschalige buurtinitiatieven. Bijdragen variëren van € 500,- tot € 100.000,-.
BijlageGrootte
PDF-pictogram 2002 Krijg de geest - Geert Schmitz681.96 KB
PDF-pictogram 1910 BewonersBedrijven (LSA)2.64 MB
PDF-pictogram 1602 Kookboek voor dorpen en dorpshuizen15.35 MB
PDF-pictogram 1601 Publieksonderzoek buurtrechten en leegstaand vastgoed625.5 KB
PDF-pictogram 1601 Vastgoed voor de buurt3.69 MB
PDF-pictogram 1510 WEB_Kennisagenda Ruimte voor initiatief284.03 KB
PDF-pictogram 1509 Sociaal Bestek aug-sep 20151.59 MB
PDF-pictogram 1500 Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief - handboek voor publieke ondernemers2.45 MB
PDF-pictogram 1400 Buurthuizen in zelfbeheer1.07 MB
PDF-pictogram 1307 Wijkondernemingen442.29 KB
PDF-pictogram 1306 Dorpshuizen1.16 MB
PDF-pictogram 1306 Wijkondernemingen - Oriëntatie op rechtsvormen1.98 MB
PDF-pictogram 1304 Samenvatting Quickscan LSA zelfbeheer69.97 KB
PDF-pictogram 1303 Wijkondernemingen - Bewonersbeheer van maatschappelijk vastgoed3.69 MB
PDF-pictogram 1301 Burgers maken hun buurt platform311.25 MB
PDF-pictogram 1211 Eindevaluatie verzelfstandiging buurthuizen467.11 KB
PDF-pictogram 1210 Ondernemen INdeWIJK (BZK en Aedes)6.99 MB
PDF-pictogram 1210 Buurthuis wordt wijkonderneming (Volkskrant)30.52 KB
PDF-pictogram 1209 Blijf zakelijk (Vitale stad)188.92 KB
PDF-pictogram 1209 SEV evaluatie bewoners en invloed1.23 MB
PDF-pictogram 1209 Van buurthuis naar wijkonderneming700.56 KB
PDF-pictogram 1206 Condities voor zelforganisatie865.62 KB
PDF-pictogram 1205 Kulturhus nieuw hart van de gemeenschap310.1 KB
PDF-pictogram 1204 GSC Voorzieningenkaart Gelderland6.58 MB
PDF-pictogram 1110 Buurthuis nieuwe stijl1.05 MB
PDF-pictogram 1104 De Nieuwe Jutter656.05 KB
PDF-pictogram 1012 Boekje Maatschappelijk Ondernemen definitief4.17 MB
PDF-pictogram 1000 Naar meer met minder - De schaal van buurthuizen319.25 KB
PDF-pictogram 0909 Integratie en participatie inzichten en inspiratie750.82 KB
PDF-pictogram 0900 Informatieblad zelfbeheer bewoners282.9 KB

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners