aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Ziekenhuizen

 

Deze pagina wordt de komende tijd gevuld met gegevens uit diverse bronnen en met input van diverse mensen in het veld.

 

Energie

  • Voortgangsrapportage Meerjarenafspraak Energie-efficiency 2005-2020 (MJA3-convenant) voor de Universitair Medische Centra (Agentschap NL, juni 2011): een weergave van de MJA-resultaten tot en met 2010, overzicht van wat het energieverbruik van de sector heeft beïnvloed en de berekeningswijze. Hierbij ook een monitorrapportage van MJA-deelnemende ziekenhuizen (9 UMC's).

 

Toekomstwaarde/alternatieve aanwendbaarheid

  • Taxatiewijzer ziekenhuizen (VNG, mei 2011): met richtlijnen voor het systematisch opzetten en onderbouwen van de waardering op basis van kengetallen en vergelijkingsmateriaal.Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners