aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Oud-studenten transformeren HTS

ToolsWat eerder niet lukte lijkt toch mogelijk. Mede door de inzet en creativiteit van oud-studenten gaan de deuren van de voormalige HTS in Amsterdam op 15 juli 2014 weer open.

 

 

Niet meer als school maar als een combinatie van hostel, kunstenaarshuisvesting, restaurant en creatieve hotspot.

WOW gebouwOpmerkelijk is de betrokkenheid van oud-studenten bij de transformatie van dit gebouw en de creativiteit die zij aan de dag legden om met een beperkt budget het gebouw een nieuwe functie te geven; met naar verwachting meerwaarde voor de stad in het algemeen en de Kolenkitbuurt (een Vogelaarwijk) in het bijzonder.

 

Oud-studenten
Kees van Ruyven, oud-student HTS Weg- en Waterbouw en nu bestuurder van Stichting WOW, de nieuwe exploitant van het gebouw: “Het pand is van de gemeente Amsterdam en staat al jaren leeg. De gemeente heeft het aangeboden aan corporaties, maar die kregen hun verbouwplannen niet rond. Toen heeft de gemeente zelf maar gezocht naar een nieuwe functie, samen met Bureau Broedplaatsen.

Behalve Kees van Ruyven was ook oud-student Bouwkunde Jasper Stam bij de herbestemming betrokken. Hij vervulde namens de gemeente de functie van projectleider en heeft op de HTS zijn vrouw leren kennen.

En dan zijn er nog Arjan van Ruyven en Michiel Pelt van het betrokken architectenbureau, beide oud-studenten Bouwkunde. En Luca van Putten, verantwoordelijk voor de buitenruimte, oud-student Weg- en Waterbouw. Wellicht was zoveel verbinding wel nodig om de transformatie van de grond te krijgen.

 

WOWGoedkoop
"Het pand is voor zo'n € 300,- per m2 getransformeerd": vertelt Jasper Stam.  "Groot voordeel was dat de oude HTS in 2000 al was verbouwd voor asielzoekers. Door de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen en aparte kamers kon het gebouw relatief eenvoudig worden verbouwd. “Anders was sloop wellicht onafwendbaar geweest”, aldus  Stam.

 

Publiek - privaat belang en betrokken
De transformatie is gelukt door nauwe samenwerking tussen het Stadsdeel West en Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam en hotelondernemer Sandra Chedi, onder meer bekend van het Amstel Botel nabij de NDSM-werf. De nieuwe culturele broedplaats zal geëxploiteerd worden door Stichting WOW, waarvan Sandra Chedi en Kees van Ruyven de uitvoerende bestuurders zijn.

 

Pand en buur140425, WOW_Room324_REVMODt in opmars
De voormalige HTS beslaat 8.500 m2. Het gebouw krijgt commerciële en niet-commerciële functies. Op de begane grond komen sociaal publieke functies zoals een restaurant, moestuin, galerie, werkplekken en ateliers.

Op de verdiepingen 1 en 2 zijn 51 studio’s gecreëerd van 25-36 m2, bestemd voor net afgestudeerde (buitenlandse) kunstenaars die het willen maken in Amsterdam. Het zijn betaalbare woon-/werkplekken voor circa 370-505 euro per maand, voor een periode van één jaar. De Stichting onderzoekt de mogelijkheden om dit met een jaar te verlengen. Met het bieden van huisvesting en werkruimte, hoopt Amsterdam dat talentvolle buitenlandse studenten ook na hun studie in Amsterdam zullen blijven.

Op verdieping 3 en 4  zijn de low budget hostelkamers gesitueerd voor toeristen die het culturele en artistieke Amsterdam op een unieke manier willen ontdekken.

 

Maatschappelijke meerwaarde

Betrokkenen gaan ervan uit dat door de komst van kunstenaars, studenten en toeristen de Kolenkitbuurt steeds aantrekkelijker wordt. Daarom heeft de gemeente ook meegedaan. Ook wordt er vanuit gegaan dat  de activiteiten van WOW steeds meer opleveren. Daar is in de bepaling van de huurprijs rekening mee gehouden. 

 

Kostenplaatje

Onderstaand een (ruw) overzicht van de kosten van deze transformatie, van het voormalig HTS-gebouw (totaal ca. 8600 m2 bvo):

  • Bouwkosten inclusief advies en management; ca. €1,7 miljoen  (WOW en Broedplaatsen)
  • Achterstallig onderhoud; ca €0,5 miljoen (Stadsdeel)
  • Inrichting binnen- en buitenruimte; ca. €0,6 miljoen (WOW)
  • Overige kosten (voorbereiding/haalbaarheid/communicatie/preview/etc); ca. €0,15 mln (WOW)

Huur: principe is dat de huurbetaling aan de gemeente als eigenaar vastgoed na een bepaalde stapsgewijze aanloopperiode wordt bepaald naar de behaalde omzet van de commerciële activiteiten.

 

 

Meer informatie

 

Bouwstenen-activiteiten:

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners