LinkedInYouTubeTwitter

Restwarmte datacenters

Image
datacenter2

Bij het koelen van servers in datacenters komt een restwarmte vrij van ongeveer 25 tot 33 graden. Deze warmte kan via een warmtenet geleverd worden aan de gebouwde omgeving. De retour-koude kan het datacenter weer gebruiken voor het koelen. Voor de businesscase is de afstand tussen de warmtebron (het datacenter) en de warmtevraag bepalend, omdat warmtenetten kapitaalintensief zijn en er warmteverlies plaatsvindt over afstand tijdens het transporteren. 

 

De lage temperatuur warmte van 25 tot 33 graden kan direct gebruikt worden in lage temperatuur afgiftesystemen binnen nieuwbouw (vloerverwarming), of worden opgewaardeerd middels warmtepompen voor collectieve bestaande bouw (radiators).

 

Als het gaat om infrastructuur is een LT-warmtenet efficiënter dan een conventioneel (hoge temperatuur) warmtenet, waarin 15% van de warmte verloren gaat tijdens transport. 

 

Koppeling van een WKO-systeem maakt opslag van warmte en koude mogelijk, zodat fluctuaties in warmtevraag en -aanbod worden opgevangen en het mogelijk is om 100% van de geproduceerde restwarmte te hergebruiken.

Erkende maatregel

Het benutten van restwarmte bij datacenters ligt in lijn met de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) van de overheid. 

Verwacht resultaat

Door de inzet van de restwarmte van datacenters kan Nederland jaarlijks structureel naar schatting 600 kiloton CO2-emissie overbodig maken.

Praktijkervaring

In Eindhoven worden het stadhuis en de stadhuistoren voor 30% verwarmd door een inpandig datacenter dat is aangesloten op een WKO-systeem. Warmte die vrijkomt uit het datacenter wordt opgeslagen in de bodem, of d.m.v. een warmtepomp opgewaardeerd en gebruikt om te verwarmen. Door de koppeling is de besparing minimaal 60.000 kWh/jaar.

 

In Aalsmeer levert NorthC Datacenters restwarmte aan o.a. een kindercentrum, een sportcentrum en een exporteur van potplanten. In ruil daarvoor krijgt het datacenter koude terug om de datazalen te koelen. Dit leidt tot een CO₂-reductie die gelijk staat aan de CO₂-uitstoot van zo’n 74 huishoudens.

 

In Amsterdam wisselt het Equinix Science Park datacenter indirect warmte en koude uit met een faculteitsgebouw van de Universiteit van Amsterdam. Dit loopt via een WKO in de grond, waarbij het grondwater wordt gebruikt als warmtebuffer. Met de restwarmte die het datacenter levert, is het faculteitsgebouw volledig voorzien in haar verwarmingsbehoefte.

 

 

Deel je ervaring

Via onderstaande reactieknop kun je aanvullen of reageren. Niet vergeten op te slaan.

 

Heb je ervaring met andere maatregelen? Bekijk onze lijst en deel deze ervaring. Samen worden we wijzer. 

 

Meer informatie