Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Voortrekkersrol gemeenten

Het kabinet en de VNG zien een voortrekkersrol voor gemeenten weggelegd bij de verduurzaming van vastgoed; zowel economisch, als fysiek en sociaal. Zwembaden zouden een goede startmotor voor warmtenetten kunnen zijn.


Dat blijkt uit diverse beleidsdocumenten rond het Klimaatakkoord die in bijgaande notitie door de VNG zijn samengevat ter voorbereiding op de bijeenkomst die zij samen met Bouwstenen op 30 mei 2018 organiseert.

Ambities
In 2017 hebben IPO, UvW en VNG het toen nog te vormen kabinet een voorstel gedaan voor een Investeringsagenda. Daarin geven ze aan dat zij het vastgoed waarvoor ze verantwoordelijk zijn, zoals scholen, zwembaden en sportaccommodaties, voor 2025 naar label A willen brengen en in 2040 energieneutraal. Het gaat om 50 miljoen vierkante meter.
 

Ook huurpanden
Dit voorstel is overgenomen in het begin 2018 gesloten Interbestuurlijk Programma (IBP) tussen de Rijksoverheid en genoemde decentrale overheden en vertaald naar ambities voor de bestaande voorraad, nieuwbouw en panden die door overheid worden gehuurd.

Warmteplannen
Lot van Hooijdonk, Utrecht / VNG

In maart/april 2018 is door betrokken brancheverenigingen een eerste aanzet voor een plan gemaakt. Het gemeentelijk vastgoed neemt daarin een centrale plaats in; niet alleen in verband met het eigen vastgoed, maar ook in verband met de vorming van gemeentelijke warmteplannen. Gedacht wordt aan een bundeling van vastgoed om de businesscase rendabeler te maken, mogelijk ook met het vastgoed van corporaties in verband met de 100 wijkenaanpak en de warmteplannen. 


Zwembaden

Daarbij zou dan niet alleen naar de eigen energiebehoefte van het vastgoed gekeken moeten worden, maar ook naar de rol die het vastgoed kan spelen bij de energiebehoefte van omliggende panden (aardgasvrije wijken, warmtenetten). Vooral zwembaden zouden met hun constante en grote warmtevraag hierin als startmotor kunnen fungeren.

Afstemming

De voorstellen worden besproken tijdens de bijeenkomst die de VNG en Bouwstenen op 30 mei 2018 organiseren. Daarbij wordt ook gekeken naar wat aansluitend bij de huidige praktijk nodig is aan innovatie, financiering en personeel (opleiding en arbeidsmarkt) om de plannen te realiseren. De resultaten worden door Lot van Hooijdonk, wethouder Utrecht, meegenomen naar de onderhandelingstafel over de gebouwde omgeving. 

 

 

Meer lezen?
Lees hier de VNG-notitie zoals genoemd in dit bericht.

 

Ook meedoen?

Gemeenten kunnen meedoen via:

  • de online enquête (graag voor 23 mei 2018, zodat we 30 mei de eerste resultaten kunnen presenteren)
  • de bijeenkomst op 30 mei 2018. 

Alle anderen worden van harte uitgenodigd mee te doen als partner van Bouwstenen. Samen weten we meer en komen we ook straks beter vooruit. 


 

 

  Meer informatie

 

Bijeenkomst oplading Klimaatakkoord

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner