Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Inzicht bankzaken onderwijs

Dat er scholen zijn met geld op de bank is geen nieuws. Wel dat de PO-raad hier nu zelf, en op een goed moment, onderzoek naar heeft gedaan.

 

Uit dat onderzoek door de PO-raad blijkt dat één op de zes schoolbesturen meer geld op de bank heeft dan nodig als voorziening voor investeringen en zaken die in de toekomst nog betaald moeten worden, zoals de aanschaf van computers en het onderhoud van de gebouwen. Dit ondanks een krimpende markt. Één op de acht scholen heeft daarentegen te weinig geld op de bank.

Financieringsruimte

Rinda den Besten, voorzitter PO-raad licht tijdens een radio-uitzending van BNR toe dat het hier niet gaat om geld dat structureel kan worden ingezet. Voor lerarensalarissen, leermiddelen en huisvesting is structureel te weinig geld.

Investeren in duurzaamheid

Wel kan het geld gebruikt worden voor bijvoorbeeld investeringen in de verduurzaming van de gebouwen, waardoor de energierekening omlaag kan. Diverse scholen doen dat ook. Zo brengt een investering al snel meer financieel rendement op dan het op de bank laten staan.     

Meer transparantie

Al jaren wordt er gepleit voor meer openheid over de besteding van de publieke middelen in het onderwijs. Mede daarom was in de Code Goed Bestuur van de PO-Raad opgenomen dat scholen hun jaarverslag openbaar op hun website zouden zetten. In de praktijk gebeurde dat niet, waardoor er nu gewerkt wordt aan een wettelijke verplichting.

Investeringsruimte

Ook is het onderzoek relevant voor het bepalen van de investeringsruimte van het onderwijs in het kader van het Klimaatakkoord. Het is lastig als branche steeds om geld bij het Rijk te vragen als je niet open bent over je financiën.

 

 

Meedoen?

Bouwstenen is voor Avans Hogeschool op zoek naar scholen die mee willen doen aan een onderzoek over integrale jaarverslagen, waarin ook wordt ingegaan op energie en duurzaamheid. Belangstelling? 

Zie onderstaande bijlagen.

 

 

Meer info

Reacties

Schoolbestuur heeft geld, maar mag van zijn controller en accountant niet investeren in duurzaamheid…. Klopt dit? Wat is minimale reserve dat een schoolbestuur moet hebben Mag het nooit in duurzaamheid(gebouw) of als het aangetoond wordt dat er minder energie lasten zijn dan voorheen de jaarlasten maag dat wel Kortom hoe kan een schoolbestuur zijn reserve wel aanwenden on te verduurzamen….

Over reserves van specifieke scholen kan ik niets zinnigs zeggen. De accountant kijkt hoeveel er is en welke plannen er tegenover staan. Als de reserves kloppen met het bedrag dat voor het onderhoud nodig is (op basis van MJOP) kan er niet geïnvesteerd worden in extra's. Anders komt de bedrijfsvoering onder druk te staan. Openbaarheid van gegevens is belangrijk. Dan zie je de reserves en kan je daar vragen over stellen.

Snel naar

Partner worden?

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner