aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Energieneutrale onderwijsgebouwen

Enschede investeert ruim € 400 miljoen in energieneutrale onderwijsgebouwen, vertelt Erwin van Proosdij, hoofd Vastgoed & Facilitair Bedrijf bij de gemeente Enschede.

 

Omdat 68% van de schoolgebouwen voor primair, speciaal en voorgezet onderwijs in Enschede ouder is dan 40 jaar vonden betrokkenen het de hoogste tijd een plan te maken voor het op peil brengen van de onderwijsgebouwen.

 

Investeringsplan

Erwin: “We hebben samen met de schoolbesturen en met hulp van HEVO een investeringsplan opgesteld. Daarbij zijn we er vanuit gegaan dat alle schoolgebouwen in een tijdsbestek van 30 jaar worden vervangen. Ook hebben we afspraken gemaakt over de kwaliteit van de nieuwbouw.”

 

Energieneutraal

“De gebouwen worden energieneutraal. De gemeente neemt het grootste deel van de extra kosten hiervan voor haar rekening. Maar schoolbesturen betalen ook mee. Hun investering komt neer op circa 8% van de totale investering van € 417 miljoen. Zij profiteren immers ook van het feit dat de gebouwen energieneutraal worden.”

 

Samenwerking

“We hebben niet alleen samen het plan bedacht, maar gaan het ook samen uitvoeren. We bouwen schoolgebouwen voor kinderen in wijken en houden bij voorbaat al rekening met uitwisselbaarheid van klaslokalen tussen scholen onderling. We nemen daarbij ook de vervanging van de gymlokalen, ook energieneutraal, mee in de planning en waar mogelijk integreren we kinderopvang,  buitenschoolse opvang en eventueel andere maatschappelijke voorzieningen in de projecten.”

 

Wetswijziging

De gemeente en scholen in Enschede lopen vooruit op de verwachte wetswijziging en stellen een Integraal huisvestingsplan (IHP) op waarbij de investeringen voor 4 jaar vast staan, met een doorkijk naar 16 jaar. Erwin: “ De eerste jaren investeren we € 14 miljoen per jaar en lopen daarmee een deel van de achterstand in.”

 

Ontwikkelingen in de stad

“Bij het opstellen van het IHP houden we niet alleen rekening met de staat van het gebouw en de onderwijskundige behoefte. We sluiten ook aan bij stedenbouwkundige en sociale ontwikkelingen in de stad. We bundelen op die manier onze investeringskracht en bereiken zo meer voor de stad dan we in afzonderlijke projecten kunnen realiseren.”

 

 

Meer weten?

Kom dan naar onze jaarbijeenkomst op 28 november 2019 waar Erwin van Proosdij meer zal vertellen over de Enschedese aanpak en ook andere zaken rond onderwijshuisvesting op het programma staan. Aanmelden kan via de knop hiernaast.

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners