LinkedInYouTubeTwitter

Netwerken Beleid & Vastgoed en Onderwijshuisvesting

Op donderdag 17 februari 2022 komen de Bouwstenen-netwerken Beleid & Vastgoed en Onderwijshuisvesting online samen. Deze keer gaan we aan de slag met hoe je beleidsthema's als inclusie, diversiteit, toegankelijkheid, biodiversiteit en duurzaamheid vertaalt naar maatschappelijke gebouwen voor buurten en wijken.

Opnieuw kijken naar gebouwen

Corona heeft laten zien dat ontmoetingsplekken zoals scholen, bibliotheken en buurthuizen onmisbaar zijn en niet op orde. We zitten met verouderde gebouwen qua gezondheid, functionaliteit en duurzaamheid. Er moet opnieuw worden gekeken naar de locatie, de schaal en de indeling van deze gebouwen.

Beleid vertalen naar gebouwen

In het kader van het ontwikkeltraject ‘Van beleid naar ruimte’ hebben we in 2021 relevant beleid op een rij gezet, met uitleg over de 'why' en hoe deze te vertalen zijn naar ruimte. Op basis hiervan werken we in 2022 twee cases uit waarbij we het beleid vertalen naar nieuwe ruimtelijke concepten. Dat doen we samen met twee gemeenten en twee ontwerpers. Het gaat om de vertaling van beleid naar een ruimtelijk beeld voor:

  • maatschappelijke voorzieningen in een nieuwbouwwijk in Delft (met Hiltrud Pötz van atelier GROENBLAUW)
  • de herontwikkeling van een oud gemeentehuis in Alphen aan de Rijn (met Lyongo Juliana van OZ)

De uitwerking van de cases wordt mogelijk gemaakt door de genoemde gemeenten en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Het project is onderdeel van de Voucherregeling Vitale Steden en Dorpen. 

In gesprek

Image
Lyongo Juliana (foto door Marco ter Beek) en Hiltrud Pötz

Bij deze bijeenkomst sluiten de twee ontwerpers aan. Zij vertellen over de cases waaraan zijn samen met de gemeente Delft en Alphen aan de Rijn aan werken; hoe zij daarnaar kijken en welke ruimtelijke beelden het oplevert.

 

Daarna gaan we met elkaar in gesprek over die ruimtelijke beelden voor gezonde, inclusieve en duurzame wijkgebouwen op wijk en pand niveau. Ook is er alle ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen aan de ontwerpers.

Datum, tijd, locatie

  • donderdag 17 februari 2022
  • 10:30 - 12:00 uur
  • online via Teams

 

Ook meedoen?

Dat kan. Deelnemers aan de netwerken Beleid & Vastgoed en Onderwijshuisvesting kunnen zich hier aan- of afmelden.

 

Ook aansluiten bij één van deze netwerken? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel met 033 - 258 4337. Ook voor meer informatie over het partnership

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.20
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN