aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Vooruit met onderwijshuisvesting

fotograaf: Kuya Azuma

Op donderdag 19 maart 2020 komt het netwerk onderwijs bij elkaar. Veel zaken op het bordje, maar ook tijd om even stil te staan bij de hectiek van alledag.

Wat ons bezig houdt

We starten met een rondje wat een ieder bezig houdt. Wat speelt er in jouw praktijk? Waar loop je tegenaan? Hoe kunnen we elkaar op deze punten vooruit helpen? Dat kan van alles zijn; IHP’s, verzekeringen, organisatie, financiën of weet niet wat.

IHP’s, routekaarten en andere (nieuwe) plannen

Vervolgens bespreken we een of meer zaken die landelijk spelen en waar we in de toekomst allemaal mee te maken krijgen. Denk aan:

 • IHP’s: Er wordt landelijk gewerkt aan een wettelijk verplicht IHP. Binnenkort komt hier ook een handreiking voor beschikbaar. Diverse mensen uit het Bouwstenen-netwerk hebben hier een bijdrage aan geleverd. Wat betekent de verplichting voor de eigen praktijk en kunnen we uit de voeten met de handreiking? Wat kunnen we elkaar hierin meegeven?
 • Routekaart maatschappelijk vastgoed: Half maart 2020 komt er meer duidelijkheid over de landelijke routekaart rond onderwijshuisvesting en ander maatschappelijk vastgoed. Daarin worden suggesties gedaan voor een gemeentelijke portefeuille routekaart en een voorzet gegeven voor een methode om te berekenen hoeveel financiële middelen er nodig zijn om de gemeentelijke vastgoedportefeuille te verduurzamen. Welk houvast biedt dit voor onze eigen plannen?
 • Financiën: Er wordt landelijk gewerkt aan een nieuwe inrichting van het gemeentefonds. De bekostiging van het onderwijs is onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer en voor de verduurzaming zal extra financiering nodig zijn. Hoe daar nu mee om te gaan in het kader van de komende begrotingscyclus?
 • Organisatie: Om al het werk gedaan te krijgen moet er ook binnen het onderwijs voldoende aandacht en capaciteit beschikbaar zijn voor de huisvesting. Daar ontbreekt het vaak aan. Welke rollen onderscheiden we in de eigen organisatie en hebben we een idee hoeveel capaciteit we idealiter nodig zouden hebben?  

Resultaten mee naar huis

Bij alle gespreksonderwerpen kijken we wat we concreet mee naar huis kunnen nemen en of, en zo ja, welke vervolgacties nodig zijn. De gezamenlijke acties vertalen we vervolgens naar:

 • uitzoekwerk (wat weten we nog niet)
 • programma volgende keer (wat nog verder bespreken)
 • signalen om af te geven (naar bijvoorbeeld VNG, PO en VO raad of andere partijen)
 • reportage in het vakblad Schoolfacilities (mooie voorbeelden om te delen)
 • of een andere actie

Datum & tijd

 • Donderdag 19 maart 2020
 • 10.00 - 13.00 uur
 • Deelnemers hebben mail ontvangen
 

Ook meedoen?

Deelnemers aan het netwerk Onderwijs kunnen gratis deelnemen. Wel fijn als ze zich tijdig aan- of afmelden.

 

Interesse om deel te nemen, maar nog geen lid van het netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033 - 258 4337 of info@bouwstenen.nl. Ook voor meer informatie over het partnership.

 

 

 

Meer informatie

Organisatie

Dit programma wordt inhoudelijk voorbereid door Ingrid de Moel en de organisatie is in handen van Inge Bommezijn, beide van Bouwstenen. Voor vragen of meer informatie kunt u met hen contact opnemen. Ze staan u graag te woord.

Ingrid de Moel Inge Bommezijn
06 - 5231 0845 033 - 258 4337
   
Datum: 
donderdag, 19 maart, 2020 - 10:00 tot 13:00
Aantal dagen: 
0.50
Organisatie: 
BOUWSTENEN (netwerk onderwijs)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners