LinkedInYouTubeTwitter

Routes realisatie klimaatafspraken

De klimaatopgave leidt ertoe dat we breder naar publiek gefinancierd vastgoed moeten kijken. Dit werd duidelijk tijdens een Bouwstenen-bijeenkomst in mei 2018. Om meters te maken willen gemeenten geen aparte benadering van school-, wijk-, sport en zorggebouwen, maar een breed integraal plan voor de hele vastgoedportefeuille. 

Kosteneffectieve aanpak

Multifunctioneel ruimtegebruik, de financierbaarheid van maatregelen, warmtenetten en de wijkaanpak maken zo’n integrale benadering ook noodzakelijk. Tegelijkertijd moeten gemeenten snel aan de slag met het 'laaghangend fruit', waaronder de maatregelen uit de Wet Milieubeheer die relatief snel kunnen worden terugverdiend en op zoek naar extra mensen en geld om het uitgevoerd te krijgen. Ga er maar aan staan.

Belangrijke rol

Hoewel gemeenten relatief weinig vastgoed hebben, kunnen ze een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving; via het eigen vastgoed, haar wettelijke taak rond onderwijshuisvesting en natuurlijke momenten, waaronder nieuwe huurovereenkomsten en subsidiebeschikkingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Ook het ruimtelijk beleid (beperken leegstand, beter gebruik, slimme voorzieningenstructuur) en de relatie met corporaties en ander vastgoedeigenaren bieden kansen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. 

 

Wat betreft de hoe-vraag zijn gemeenten zich ervan bewust dat ze zelf aan zet zijn en het handig is een nieuwe routekaart op te stellen; wellicht een routekaart waarin langs meerdere wegen en met meer partijen aan wordt gewerkt.  

Doel; volgende stap, tandje erbij

Doel van deze bijeenkomst is samen te zoeken naar de volgende stap in het verduurzamen van het publiek gefinancierd vastgoed, een slimme aanpak en de mogelijkheden voor een tandje erbij.

Voor wie

Dat doen we in eerste instantie met de deelnemers van het Bouwstenen-netwerk “Verduurzamen”. Zij mogen elk iemand meenemen die hen in de eigen gemeente vooruit kan helpen. Dat kan een wethouder zijn, een collega van een andere afdeling, een schoolbestuurder, iemand van een corporatie, wijkontwikkeling, financiën, handhaving of iemand waar we nog niet eerder aan hebben gedacht. En we doen het samen met het Rijksvastgoedbedrijf, die zelf ook routekaarten heeft opgesteld en bezig is met een vergelijkbare zoektocht.

Voorwerk

Ter voorbereiding van de bijeenkomst (maken we een belrondje en) vragen we alle deelnemers:

 • hun ideeën voor slimme routes in te brengen
 • de plannen en routes die ze al hebben digitaal met ons te delen (voor zover nog niet gedaan) zodat we bij elkaar kunnen afkijken.

Dit gebruiken we, samen met de opbrengst uit eerdere bijeenkomsten, als input voor de bespreking. 

Programma

Het programma ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:Marianne Nevens

 • Welkom en intro op de (brede) opgave 
 • Kennismaking (en wie waarmee vooruit kan helpen)
 • Verkenning routes (resultaten voorbereidend werk, waar staan we nu, wat extra voor tandje erbij)
 • Korte toelichting
  • Wijkaanpak Utrecht Overvecht Noord aardgasvrij - door Marianne Nevens, gemeente Utrecht
  • Energierijk Den Haag, energietransitie over 3 bestuurslagen - door Frans Deeleman, Rijksvastgoedbedrijf (onder voorbehoud)
 • Bespreking volgende stap/tandje erbij in groepen
 • Agenda en afspraken voor vervolg

Tijdens het laatste onderdeel wordt een lunch geserveerd. Na de lunch krijgen we een korte rondleiding door het gebouw van het Rijksvastgoedbedrijf.    

Datum, tijd, locatie

 • 13 februari 2019
 • Van 10.00 uur tot 13.00 uur zonder en tot 14.00 uur met de rondleiding door het gebouw
 • Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag (op loopafstand van Den Haag CS)  

 

 

Meedoen? 

Medewerkers van het Bouwstenen-netwerk Verduurzamen kunnen zichzelf en hun introducé via deze link aanmelden.

 

 

 

Meer informatie:

 

En diverse Bouwstenen-berichten over het klimaatakkoord waaronder:

  

Datum
Aantal dagen
0.50
Organisatie
Bouwstenen ism Rijksvastgoedbedrijf