Bouwstenen voor Sociaal


Mfakaart button

De wegwijzer in maatschappelijk vastgoed

wegwijzerVinden, verbinden en vooruit komen: dat zijn de sleutelwoorden van Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed. Wat doen we precies?

 

Partner wordenDeel je kennis en leg nieuwe contacten in het netwerk voor bestuurders, managers en professionals rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.

Waarde van verduurzaming maatschappelijk vastgoedBij gemeenten en scholen wordt te veel op de kosten van het eigen vastgoed en te weinig op andere waarden gestuurd. Dat belemmert de verduurzaming.

Publieke middelen nodig voor verduurzaming maatschappelijk vastgoedOm het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en een voorbeeldrol te kunnen vervullen is veel extra geld nodig.

Besteding onderwijsgeldenSchoolbesturen worden verplicht de besteding van publieke middelen beter te verantwoorden. Op termijn geeft dat meer inzicht; ook wat betreft de (verduurzaming) van de huisvesting.

Energie- en klimaatneutraalVeel gemeenten zien voor zichzelf een voorbeeldrol weggelegd als het gaat om het energie- en klimaatbeleid en hebben dat vertaald naar het eigen vastgoed.  

Energiebesparende maatregelenTot 3 november 2018 kunt u reageren op de nieuwe lijsten met voorgestelde erkende maatregelen in het kader van de Wet milieubeheer voor energiebesparing bij scholen, zorg, sport en kantoren. 

Publieke gebouwen toegankelijk voor iedereenDe gemeente Utrecht geeft op praktische wijze invulling aan het beleid om gemeentelijke gebouwen toegankelijk te maken.

Rollen in het vastgoedmanagementVoor professioneel vastgoedmanagement is meer dan bouwkundige kennis nodig; ook als de vastgoedportefeuille klein is.

Onderzoek systemen vastgoedmanagementLeveranciers van informatiesystemen voor vastgoed- en facility management benutten de ervaring van gebruikers om hun systemen te verbeteren. Invullen van een review heeft dus zeker zin.

Snel naar

Jaarbijeenkomst 4 december

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Gebruikerservaringen informatiesystemen

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner