aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Monavisa

Algemeen
Informatie_beschikbaar: 
Informatie beschikbaar
Leverancier: 
Monavisa BV
In gebruik sinds: 
2009
Huidige versie systeem: 
-
Doelgroep van het systeem
Type organisatie: 
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Niveau binnen organisatie: 
portefeuillemanagers en strategisch adviseurs
assetmanagers en projectleiders
operationele medewerkers
Grootte portefeuille: 
tot 10 vastgoedobjecten
Toelichting doelgroep: 
Monavisa is inzetbaar voor alle vastgoed, muv woningen (tenzij aangesloten op een collectieve installatie).
Aard gebruikers
Type huidige gebruikers: 
Overheid
Woningcorporatie
Onderwijsinstelling
Zorginstelling
Commerciële sector
Aantal klanten in Nederland: 
200
Toelichting op bestaande gebruikers: 
Voor property managers, facilitair managers, gebouwbeheerders, Hoofden technische dienst, System Integrators, grote installatiebedrijven, ESCo-exploitanten, energiebedrijven etc.
Toepassingsgebied
Basis van systeem: 
vastgoedmanagement (REMS)
asset management (AMS)
facility management (FM)
documenten management (DMS)
duurzaamheids- en energiemanagement
financieel en logistiek beheer (ERP)
Conditiemeting
Strategie en planning: 
monitoring performance op pand- en portefeuilleniveau (dashboard)
Asset management: 
exploitatiebegroting en -bewaking
Beheer & services: 
management (gebouw)data en tekeningen
energiebeheer / contractering
Toelichting op toepassingsgebied: 
Monavisa richt zich de optimale werking van gebouw gebonden installatie, dat wil zeggen: de optimale werking van componenten en samenwerking tussen componenten bij de geldende omstandigheden, bijvoorbeeld warmtevraag. Met als resultaat energiebesparing, comfortoptimalisatie, voorkomen van storingen (en dus klachten), lagere onderhoudskosten, verlenging levensduur installaties en het voldoen aan wettelijke verplichtingen (Warmte wet voor woningcorporaties en bodembalansrapportage voor WKO-gebruikers). Daarnaast valt er veel efficiencyvoordeel te behalen doordat de installaties van het panden/de panden/de vastgoedportefeuilles op afstand te monitoren zijn, wat de communicatie met de installateur, gebaseerd op gemeten/feitelijke optimalisatiemoglijkheden ook ten goede komt.
Uitwisselingsmogelijkheden
Ondersteuning voor verwerking gegevens volgens normen en richtlijnen: 
NEN 2767 methodiek conditiemeting
Inrichting datastructuur volgens standaard coderingen: 
NL-SfB
Mogelijke koppelingen: 
SAP
gebouwbeheersystemen
Systeemkenmerken
ESCROW Overeenkomst: 
nee
Mogelijke bidirectionele integraties: 
BACnet
GBS (gebouwautomatisering en -installaties)
Besturingssysteem: 
Windows
Lynux
Beschikbaar als: 
Webapplicatie
Installatiemodel: 
Webbase
Database: 
SQL
Taal handleidingen: 
Nederlands
Engels
Taal van het systeem: 
Nederlands
Engels
Demo versie: 
ja
Toelichting op systeemkenmerken: 
www.monavisa.info Op de site kunt u inloggen (rechts bovenaan) met: Gebruikersnaam: demo Wachtwoord: welkom
Contractuele voorwaarden
Licentiebasis: 
gebruikersgebonden
organisatiegebonden
Toelichting op contractuele voorwaarden: 
Eenmalige implementatiekosten € 2.500 (tot 500 datapunten, wat veelal ruim toereikend is). Jaarlijkse abonnementskosten € 2.000. (€ 2.500 voor installaties met een WKO, inclusief geautomatiseerde bodembalansrapportage). Ook tot 500 datapunten. 2 logins per licentie inbegrepen.
Kenmerken aanbieder
Aantal medewerkers leverancier: 
10 - 100 medewerkers
Jaar van oprichting aanbieder: 
2015
Producent systeem: 
Monavisa BV
Toelichting op aanbieder: 
De software is sinds 2009 op de markt en wordt vanaf 2015 vermarkt, ondersteund en uitgebreid qua functionaliteit door Monavisa BV.
Faciliteiten voor ondersteuning
Ondersteuning bij standaard onderhoudscontract: 
telefonische helpdesk
automatisch verrichte updates
Aanbevolen scholingsdagen beperkte gebruiker: 
1
Aanbevolen scholingsdagen volledige gebruiker: 
1
Aanbevolen scholingsdagen beheerder: 
1
Toelichting op ondersteuning: 
Indien marktpartijen Monavisa willen kunnen implementeren bij hun relaties, vereist dit een opleiding van 3 dagen (MBO+/HBO-niveau).
Beoordeling
Gemiddeld: 0.0
Aantal Beoordelingen: 0
Aantal klanten NL:
200
Functionaliteit: 0.0
Gebruiksgemak: 0.0
Aanpasbaarheid: 0.0
Gemak vd Implementatie: 0.0
Service van de leverancier: 0.0
Prijs: 0.0